nieuws

SP en PvdA kritisch over 'gebrekkige en nalatige' communicatie rond Techbase Twente

PvdA en SP kritisch op communicatie Technobase
PvdA en SP kritisch op communicatie Technobase
Afspraken die niet nagekomen worden, spelregels die niet vastgesteld worden en belangen die door elkaar lopen. De PvdA en SP in Overijssel zijn kritisch op de informatievoorziening rondom de Technology Base Twente.
De twee fracties stellen in een brandbrief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel vragen over hoe het heeft kunnen gebeuren dat kritische opmerkingen van het Kwaliteitsteam van Technology Base Twente niet eerder bij Provinciale Staten terecht zijn gekomen.
"Dit terwijl de documenten wel degelijk in handen waren van de colleges van Overijssel en Enschede", zeggen fractievoorzitters Tijs de Bree (PvdA) en William van den Heuvel (SP). “Op zijn zachtst gezegd slordig en zorgwekkend. Maar misschien ook wel gewoon typerend voor de informatievoorziening rond de Techbase: gebrekkig, nalatig en met de schijn van tunnelvisie.”

Zorgen gedeeld
Begin 2015 stelde de provincie Overijssel een Kwaliteitsteam in voor de ontwikkeling van het voormalige vliegveld. Het team richt zich op de vraag hoe een hightech bedrijvenpark is in te passen zonder afbreuk te doen aan het omliggende gebied. Uit brieven, gericht aan de colleges van Enschede en Overijssel, zou blijken dat de visie al in de loop van 2015 niet door alle partijen op de Techbase wordt gedeeld. 
"Gebiedsontwikkelaar Area Development Twente (ADT) gaat zijn eigen gang, bestuurlijke rollen lopen door elkaar en er zijn zorgen over de milieuzonering en versnippering van het gebied. Bovendien wordt de gebiedsvisie die het Kwaliteitsteam ontwikkelt ondanks herhaaldelijk aandringen nooit als richtinggevend stuk voorgelegd aan Provinciale Staten of de raad van Enschede", stellen de fractievoorzitters.

De zorgen van het team werden volgens De Bree en Van den Heuvel nooit met de Staten gedeeld. “De informatie in de brieven van het Kwaliteitsteam was én is zeer relevant voor het besluiten die we de afgelopen jaren hebben genomen over de luchthaven Twente."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.