nieuws

'Mestakkoord krijgt weinig steun van de boeren zelf'

Koeien in een stal
Koeien in een stal
Het mestakkoord dat vorige week werd gesloten tussen de melkveesector en staatssecretaris Van Dam van Landbouw lijkt weinig steun te krijgen van de boeren zelf. Dertig procent van de melkveehouders zou het fosfaatakkoord steunen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie en Netwerk GRONDig, de belangenbehartiger van grondgebonden melkveehouders, onder ruim 1600 melkveehouders.
Het akkoord bevat maatregelen om het mestoverschot terug te dringen. Eén van de maatregelen is het terugbrengen van de veestapel. Een meerderheid van de ondervraagde boeren wil dat het maximumaantal koeien dat een boer mag houden, wordt gekoppeld aan de grond die de melkveehouder heeft. Dat zou de groei van melkveebedrijven remmen en dus ook het mestoverschot in Nederland beperken.
Om toch aan de wensen van de meerderheid van de boeren en de EU te voldoen, wordt nu aan een alternatief plan gewerkt. Belangrijk onderdeel daarin is dat grondgebondenheid wordt vastgelegd in de wet en dat melkveehouders die niet hebben bijgedragen aan het mestprobleem geen koeien hoeven in te leveren.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.