nieuws

'Zorgburo Maatwerk BV Enschede kreeg wel geld maar leverde geen zorg'

Zorgburo Maatwerk B.V. in Enschede wordt verdacht van fraude en is door de Twentse gemeenten in gebreke gesteld. Het bedrijf wordt door verschillende Twentse gemeenten verweten wel geld te hebben opgestreken maar geen zorg te hebben geleverd. Er wordt gekeken of er behalve bestuurlijk en fiscaal ook strafrechtelijke stappen gezet kunnen worden.
Maatwerk B.V. begeleidt in Enschede, Hengelo, Almelo, Borne, Haaksbergen, Oldenzaal en Twenterand mensen die zorg krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet.

Honderd kwetsbare mensen zorg via Maatwerk

In totaal worden circa honderd kwetsbare mensen in Twente begeleid door Maatwerk B.V. Alle cliënten zijn op de hoogte gesteld van de maatregel. Het zorgburo krijgt een week de tijd om de situatie te verbeteren. Als er niets gebeurt, volgen er maatregelen zegt de gemeente Enschede. Burgemeester Van Veldhuizen van Enschede: "geen praatjes, maar bewijzen!"

'Walgelijk, valse zorg onacceptabel'

Burgemeester Van Veldhuizen van Enschede kiest een ongebruikelijke harde toon: "Walgelijk, valse zorg is onacceptabel. Waar we dat vermoeden, gaan we erop af. Het kan niet zo zijn dat over de ruggen van weerloze en kwetsbare mensen geld wordt verdiend, dat ook nog eens door de gemeenten wordt verstrekt." 
De zaak kwam aan het licht na verschillende meldingen in de afgelopen maanden. Enschede kreeg na onderzoek het vermoeden dat er te weinig of geen zorg werd verleend aan 53 cliënten in de stad.

Maatwerk: wèl zorg geleverd

Directeur Brian Madho van Maatwerk herkent de kritiek van de gemeenten totaal niet. "Er is wel zorg geleverd, want ik heb urenbriefjes van personeelsleden die door cliënten zijn ondertekend", zegt hij.
Volgens de zorgmanager zijn er heus wel 'verbeterpunten', maar is de beschuldiging van de gemeente Enschede overdreven. Hij zegt dat veel van zijn cliënten juist hun beklag doen over de brief van de gemeenten over de wanprestaties.

Is er dan niets aan de hand?

Op de vraag of er dan helemaal niets mis is bij Maatwerk, antwoordt de directeur dat er met kwaliteitsmedewerkers wordt nagegaan wat er beter kan. "In de zorg wordt door de overheden keihard bezuinigd. Wij hebben vorig jaar twintig mensen moeten ontslaan. Logisch dat je met minder mensen niet dezelfde zorg kunt bieden, maar van valse zorg is absoluut geen sprake."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.