nieuws

Niet konijnen, maar engerlingen veroorzaken de meeste schade aan dijken

Dijkwachten op het Kampereiland
Dijkwachten op het Kampereiland
De meest opvallende schade aan de dijken in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta werd afgelopen najaar veroorzaakt door engerlingen. Dit blijkt uit een dijkeninspectie van het waterschap.Â
Engerlingen, larven die graswortels wegvreten, zijn schadelijker voor de waterkering dan konijnen en muskusratten, die gewoonlijk met dijkschades in verband worden gebracht. Op diverse locaties lag de grasmat los of waren er kale plekken. Ieder jaar komen op een aantal locaties dergelijke schades voor. Dit jaar waren de 'dijkwonden' niet alleen talrijker, maar ook groter.
Een steeds groter probleem vormt de Japanse Duizendknoop, een plant die het gras verdringt waardoor de dijk minder stevig is en instabiel kan worden. Om er voor te zorgen dat de dijken goed de winterperiode ingaan, zijn de meeste schades aan het gras inmiddels hersteld. De grasmat is essentieel voor dijken en dient als een soort beschermdeken.
Overige schades aan dijken worden veroorzaakt door gravende dieren. De dijkinspecteurs noteerden zes vossenholen, 30 locaties met graafschade door konijnen en 33 beschadigde plekken door gegraaf van honden en 95 schadegevallen veroorzaakt door muskusrattenschades. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.