nieuws

Meer meldingen in Oost Nederland van racisme en antisemitisme

Het aantal antisemitische en racistische incidenten in Oost-Nederland is toegenomen. In de randstad nam het aantal incidenten juist af. Hoe is te verklaren dat in het Oosten het aantal meldingen van racisme hoger ligt dan in de rest van Nederland?Â
Directeur van Artikel 1 Antek Olszanowski:"Moeilijk te zeggen hoe dit komt. In de grote steden als Rotterdam, Amsterdam zou het aantal klachten tegen racisme groter 'moeten' zijn, omdat er veel meer allochtonen wonen. In de kleine kernen heb je nauwelijks buitenlandse inwoners. Ik vermoed dat mensen hier door noaberschap, door onderwijzers en intermediaire kaders op een spoor worden gezet om zich niet op de kop te laten zitten. En het te gaan melden bij antidiscriminatiebureau Artikel 1, dat is een goede zaak natuurlijk."

Het tij keren

Er komen bij antidiscriminatiebureau Artikel 1 veel meldingen binnen van discriminatie van lesbisch, homo en transgender. Dat is de laatste jaren sterk in opkomst en burgers melden meer dan dat ze ooit gedaan hebben. Olszanowski: "Ik zit nu 25 jaar in dit vak en er is een verschuiving aan de gang die niet positief is. Bijvoorbeeld allochtone jongeren komen moeilijk aan een baan. Toch moeten we om het tij te keren de multiculturele samenleving fors omarmen. Alle mensen heb je in de nabije toekomst nodig, iedereen moet deelnemen en iedereen een baan om de verzorgingsstaat overeind te houden."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.