nieuws

'Penningmeester gebruikte kas huurdersclub Viverion voor privé-uitgaven'

De geschorste penningmeester van de Goorse huurdersclub van woningbouwvereniging Viverion heeft de huurderskas vooral gebruikt voor uitgaven in de privé-sfeer.
Dat stelt het nog enig overgebleven bestuurslid van de huurdersvereniging. Uit bankafschriften blijkt dat met de bankpas van de huurdersvereniging uitgaven zijn gedaan bij Big Bazar, Bristol, AH, Lidl, maar dat ook openstaande incasso's zijn voldaan.
Visser: "Soms ging het om bedragen van 2500 euro per week. En soms meer dan dat." Zij is al een week bezig om in kaart te brengen waaraan het geld is uitgegeven dat in de huurderskas zat.

Bestuur: 'Duizenden euro's over de balk'

Secretaris Visser van de huurdersvereniging stelt dat er bij het aantreden van de geschorste penningmeester nog 18.000 euro in kas zat en dat er nu helemaal niets meer over is. Zij heeft de zaak voorgelegd aan de politie. 
De geschorste penningmeester beweert dat hij 'wordt genaaid'. Visser: "Als er al mensen worden genaaid, dan zijn dat de huurders." 

Viverion: 'Handelswijze penningmeester uitermate dom'

Directeur Allersma van Viverion vindt de handelswijze van de penningmeester uitermate dom en ondoordacht. Hij laat de afwikkeling evenwel over aan de huurdersvereniging en beweert op afstand te blijven. 
In dat licht is een beroep van Allersma op secretaris Visser van de Goorse huurdersclub om de eer aan zichzelf te houden, opvallend. Ook een lid van de Raad van Commissarissen van Viverion heeft Visser opgeroepen om op te stappen.

Bestuurslid opgeroepen om op te stappen

Directeur Allersma erkent die oproep te hebben gedaan, omdat de positie van het enige overgebleven bestuurslid kwetsbaar is. Allersma: "Immers heeft zij tijdens de periode van de penningmeester deel uitgemaakt van het bestuur en draagt daardoor medeverantwoordelijkheid."
Visser weigert op te stappen, want zij wil de zaak tot op de bodem uitzoeken. Volgens haar mogen de leden van de huurdersvereniging in februari van het volgend jaar over haar lot beslissen. Allersma erkent dat haar toekomst inderdaad afhangt van de opstelling van de leden. 

Jaarlijkse bijdrage 2017 huurdersclub achtergehouden

De secretaris beweert verder dat Viverion de jaarlijkse bijdrages van 2015 en 2016 zonder deugdelijke jaarrekeningen heeft voldaan. Directeur Allersma van Viverion meldt daarover dat hij daarom nu besloten heeft de jaarlijkse bijdrage van 2017 vooralsnog niet over te maken.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.