Ooievaars tellen in het Reestdal; "Het is belangrijk dat de populatie stabiel blijft"

De meeste trekvogels zoeken in de winter een warm oord op. Maar de ooievaar blijft steeds meer overwinteren in Nederland. Daarom vond dit weekend onder andere in het Reestdal de ooievaarwintertelling plaats.

"Het gaat om het in kaart brengen van de verblijfplaatsen, het vaststellen van het aantal overwinteraars en het aflezen van de ringnummers", legt Wim van Nee van Stichting Ooievaars Research en Knowhow uit.

Onderzoek
"Wij hebben deze stichting opgericht om de ooievaarspopulatie in Nederland te volgen. We verzamelen heel veel informatie die we vervolgens geschikt maken voor onderzoek", aldus van Nee.

Dit jaar
Uit de telgegevens blijkt dat het aantal ooievaars elk jaar toeneemt. "De laatste jaren komen er ongeveer vijftig ooievaars per jaar bij, maar het gaat ons niet zozeer om veel of weinig ooievaars. Wij vinden het vooral belangrijk dat de populatie stabiel blijft."

Meer over dit onderwerp:
ooievaars Reestdal staphorst Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren