nieuws

Ergernis om plan voor windmolens bij natuurgebied Aamsveen

Het plan voor windmolens bij natuurgebied het Aamsveen in Enschede blijft de gemoederen bezighouden. Dit keer is het een aantal omwonenden dat van zich laat horen.
Enschede wil duurzamer worden, de stad wil twaalf procent van de energie in 2030 zelf opwekken. Dat kan met zonneparken en windmolens. Maar het vinden van een geschikte plek zorgt voor de gemeente voor de nodige problemen.

Windmolens bij Aamsveen

Bij natuurgebied Aamsveen is plek voor negen windmolens. Tot ergernis en afschuw van omwonende Dimitri Lasscher en een aantal buren is in verweer.
Lasscher kocht twee jaar geleden een woning bij het natuurgebied. Hij dacht er lekker rustig te kunnen wonen. Op windmolens van bijna tweehonderd meter hoog zit hij niet te wachten.
Hij verdiepte zich in het door de gemeente geschetste scenario en berekende hoe dichtbij de windturbines bij zijn woning zouden kunnen komen te staan.

Slagschaduw en geluidsoverlast

Lasscher legt uit dat hij dan dagelijks te maken krijgt van overlast door slagschaduw. Dat is de schaduw van draaiende wieken over zijn huis. Ook geluidsoverlast wordt een probleem.

Had hij van de plannen van de gemeente Enschede geweten, dan had hij de woning niet gekocht. "Zo simpel is het."

Duurzame energie

Wethouder Eelco Eerenberg snapt dat mensen zich verzetten tegen windmolens en zonneparken. "Maar waar dan wel?", reageert hij. "We moeten twaalf procent van onze energie duurzaam opwekken. We gaan in gesprek met deze mensen."
"Bovendien", zegt Eerenberg, "zijn er nu nog geen concrete plannen. De gemeenteraad zal in maart het debat hebben waar in Enschede we duurzame energie gaan opwekken. We zitten nu nog in de fase van onderzoeken, praten en nadenken."
Dimitri Lasscher wacht dat niet af. Hij voelt zich ook niet gehoord door de gemeente. "Ik heb via e-mail wel dertig vragen gesteld, maar ik krijg geen antwoord. Er wordt omheen gedraaid. Men stuurt extreem naar windenergie."

Enschede Wekt Op

Met het project Enschede Wekt Op wil de gemeente Enschede haar inwoners betrekken bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.
"We hebben een online enquête waar mensen hun mening kunnen geven. Dat hebben al meer dan duizend mensen gedaan. We houden een hele hoop avonden waar mensen met elkaar in gesprek kunnen en met elkaar in debat kunnen", zegt Eerenberg.
Om de inwoners van Enschede te helpen, presenteerde Enschede vijf plannen. Eén daarvan is het nu al omstreden plan voor het plaatsen van windmolens bij het Aamsveen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.