Waterschappen gaan nauwer samenwerken met Duitsland

De waterschappen in Oost-Nederland gaan nauwer samenwerken met de Duitse autoriteiten om wateroverlast aan te pakken.

Meerdere bronnen en bovenstroomse gebieden van rivieren in Oost-Nederland, waaronder de Vecht, Dinkel, Berkel en Oude IJssel, liggen in het naburige Duitsland. Het waterbeheer in deze gebieden wordt daarom deels beïnvloed door maatregelen en ontwikkelingen in Duitsland.

Er is al langere tijd samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse waterbeheerders en sinds de toename van wateroverlast is de samenwerking intensiever geworden. In oktober vorig jaar werd er nog een gezamenlijke rampenoefening gehouden. 

Zowel de Duitse als de Nederlandse waterbeheerders stellen hun eigen doelen voor een goed waterbeheer en voeren maatregelen uit. De samenwerking is bedoeld om elkaar over dit beleid te informeren en op elkaar af te stemmen.

Reageren