nieuws

Aanpassingen op Urencoterrein naar aanleiding van incident Stable Isotopes

Hulpdiensten in actie tijdens incident in juni 2016
Hulpdiensten in actie tijdens incident in juni 2016 © Ginopress
Er zijn naar aanleiding van een incident in juni 2016 concrete veiligheidsmaatregelen genomen bij het Almelose bedrijf Stable Isotopes waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.
Dat blijkt uit de antwoorden van burgemeester en wethouders van Almelo op vragen van de lokale fractie van GroenLinks.

'Ernstig incident'

Het college erkent dat er een ernstig incident was op 10 juni 2016 bij het dochterbedrijf van Urenco. Er kwam een een hoeveelheid germaniumfloride vrij. Door contact met de vochtige lucht werd dat omgevormd tot het gevaarlijke waterstoffluoride.
Vijf brandweermannen en twee medewerkers moesten naar het ziekenhuis. Inmiddels heeft Stable Isotopes, dat op het terrein van Urenco zit, een tweede toegangspoort gemaakt. Daardoor kan de brandweer nu kiezen hoe een incidentenplek het beste kan worden benaderd als er gevaarlijke stoffen vrijkomen.

'Rechtstreeks contact bij calamiteit'

Ook is de crisiscommunicatie verbeterd. Voortaan staan het hoofd van de bedrijfshulpverlening (BHV) en de bevelvoerder van de brandweer rechtstreeks met elkaar in contact bij een calamiteit.
Het college van Almelo zegt desgevraagd dat er tijdens het incident geen onduidelijkheid was over wie het bevoegd gezag was. "De burgemeester is als opperbevelhebber van de brandweer gealarmeerd en daarop is een crisisteam gevormd."

Wie houdt toezicht?

Over de controle op de uitvoering van de vergunningen en de handhaving bestond wèl onduidelijkheid. De provincie wees na het incident naar aanleiding van politieke vragen het Rijk aan als toezichthouder, maar het Rijk wees net zo hard terug naar de provincie. 
Inmiddels is de kwestie van het toezicht ook opgehelderd. De provincie is toezichthouder en als er op basis van de Kernenergiewet een nieuwe -gezamenlijke- vergunning wordt verleend aan Urenco en Stable Isotopes, dan gaat die taak over op de minister.
Het toezicht wordt dan uitgevoerd door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.