nieuws

IJsseldijk tussen Olst en Zwolle is aan versterking toe

De dijk langs de IJssel tussen Olst en Zwolle is aan versterking toe. De dijk voldoet niet aan de veiligheidsnormen, die door Rijksoverheid sinds 1 januari zijn verscherpt. Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt daarom plannen om de dijk te verstevigen.
Onveilig is de dijk op dit moment nergens, benadrukt het waterschap. Wel zijn er zo'n zestig zwakke plekken geconstateerd. Daar stroomt bij een hoge waterstand van de IJssel water onder de dijk door en wordt er zand weggespoeld. Deze situatie wordt onder controle gehouden met zandzakken.

Extreme omstandigheden

De huidige dijk voldoet aan de normen die in de jaren zestig zijn opgesteld. Volgens die normen moet de dijk extreme weersomstandigheden aan kunnen die naar schatting eens in de in de 1250 jaar voorkomen.
De nieuwe normen zijn veel strenger. Nu wordt er vanuit gegaan dat dijk weersomstandigheden aan moet kunnen die maar eens in de 10.000 jaar voorkomen.

Droge voeten

Na de jaren zestig zijn de dorpen en steden langs de IJssel fors uitgebreid en is er veel meer gebouwd richting de IJssel. De wijk Zwolle Zuid is zo'n voorbeeld.
Als de dijk bij Olst door zou breken, komt een groot gebied tot aan Zwolle Zuid toe onder water te staan. De kans op overstromingen neemt alleen maar toe als gevolg van klimaatverandering. 

Planning

Volgens de planning van de Rijksoverheid heeft het waterschap tot 2050 de tijd om de dijk op sterkte te brengen. Maar zoveel tijd is er niet voor nodig. Het waterschap denkt dat de dijken langs de IJssel over zo'n tien jaar op juiste sterkte zijn.
Veranderingen aan de dijk bieden volgens het waterschap ook kansen voor recreatieondernemers. Als de dijk wordt aangepakt, dan kunnen er bijvoorbeeld ook plekken worden gecreëerd voor recreatie en toerisme. Er worden de komende weken informatiebijeenkomsten gehouden waar inwoners en bedrijven mee kunnen praten over hoe de rivier en zijn oevers zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt kunnen worden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.