nieuws

Psychische problemen, schaamte en zorgen bij boeren in Overijssel

Tegen beter weten in maar doorgaan en doorgaan. Het is een gevoel dat een groeiend aantal boeren in onze provincie bekend voorkomt. En red je het niet in 100 uur, dan maar in 120 uur. Die mentaliteit is veel boeren niet vreemd. Tot de man met de hamer langskomt. 
Het aantal meldingen van dierverwaarlozing op de boerderij neem toe en bij de agrarische psychologen komen steeds meer aanvragen om hulp voor boeren. Ontwikkelingen die niet los gezien kunnen worden van de toenemende druk op een grote groep boeren. 

Hulp van buitenaf

Veehouder Gerard ten Dam voelde dat hij de controle over zijn bedrijf en zijn gezondheid verloor. Hij vroeg hulp van buitenaf en kreeg die. Eindelijk iemand met wie hij dingen kon bespreken die hem dwars zaten, iemand die hem leerde om te gaan met de tegenslagen.

Oogkleppen

Hulp vragen is niet makkelijk, merkt Paulien Hogenkamp. Zij coacht agrariërs en ziet boeren er geregeld mee worstelen. "Dan zetten ze oogkleppen op en gaan ze gewoon door."
Het scenario op veel boerenbedrijven is vaak hetzelfde, weet Hogenkamp. "De boer blijft steeds langer in de stal. Hij krijgt het werk niet meer uit handen. Er ontstaan relatieproblemen, problemen met de kinderen. En dan komt vanzelf een keer de man met de hamer langs."

'Eerder aan de bel trekken'

Voorzitter Ben Haarman van LTO Noord regio Oost hoopt dat boeren eerder aan de bel trekken als het dreigt mis te gaan. Maar het hoeft niet alleen van de boer te komen vindt hij. "De verantwoordelijkheid ligt ook bij de leverancier, de bank en de boekhouder." 
Daar is Dijan Bruins van Countus het mee eens. "Juist het bespreekbaar maken is stap één." Schaamte is volgens Bruins een belangrijke reden waarom boeren lang hun kop in het zand steken. "Er is vooral schaamte omdat het bedrijf van generatie op generatie is overgedragen."
Daarbij komt dat er bij overname binnen de familie vaak een lagere prijs dan de marktwaarde voor het bedrijf wordt betaald. "Er zit een gunning in vanuit de familie", verklaart Bruins. "En juist die gunning legt een grote verantwoordelijkheid neer bij de ondernemer."

'Groot verlies'

Falen lijkt geen optie te zijn. "Een boer lijdt groot verlies als hij zijn boerderij kwijt raakt", beaamt Paulien Hogenkamp. "Ze verliezen veel meer dan werk en inkomen. Ze verliezen ook status en identiteit."
Ondertussen is er gelukkig steeds meer aandacht voor verborgen leed op het platteland. "Meerdere gemeenten hebben boeren benaderd met de vraag: hebben jullie behoefte aan een persoonlijk gesprek?", zegt Hogenkamp.
"Voor die gesprekken is veel animo. Dan zitten man en vrouw, soms meerdere generaties aan tafel. In tachtig van de honderd gevallen horen we dat de problemen niet eerder besproken zijn, hoe tragisch de verhalen soms ook zijn."

Psychische problemen

Vanuit zijn ervaring weet psycholoog Henk Korterink dat er vaak meer aan de hand is met zo'n boer. "Als een boer bijvoorbeeld niet is gemotiveerd of zijn dieren verwaarloost, dan spelen ook psychische persoonlijke problemen een rol. Soms omdat de boer een beperking heeft. Maar het kan ook zijn dat hij nooit bewust heeft gekozen om boer te zijn, of er niet geschikt voor is."
Veehouder Gerard ten Dam voelt zich weer gelukkig op zijn erf. Mede door de hulp die hij heeft geaccepteerd. "Wij zijn ook maar mensen. Wij zijn geen computers, geen robots. Daar mag ook wel eens naar gekeken worden."

Boeren centraal bij RTV Oost

In Overijssel Vandaag en op de online kanalen van RTV Oost staat de veesector deze week centraal.

TV Oost zendt vijf reportages uit, waarin we een inkijkje krijgen in het boerenleven in Overijssel.

Alle verhalen, video's en berichten zijn terug te vinden op onze website en onze Facebookpagina.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.