Uitslag enquête: Overijssel wil wel afval scheiden, maar liever niet betalen

De vervuiler betaalt. Het is hét principe dat gemeenten handhaven als het gaat om de afvalinzameling. En bijna 60 procent van de ge-enquêteerden in de afvalenquête van RTV Oost ondersteunt het principe.

RTV Oost hield een enquête die door meer dan 1100 mensen werd ingevuld. In steeds meer gemeenten is het zogenoemde diftar-systeem ingevoerd, waardoor je méér betaalt, naar mate je meer afval laat ophalen. Dat principe lijkt alom geaccepteerd. Met de stelling 'de vervuiler betaalt', waarbij degene die meer afval produceert, ook meer betaalt, was het merendeel van de ondervraagden het eens.

Afval scheiden
Afval scheiden

Waarom scheiden mensen afval? 

De meeste mensen geven aan dat ze afval scheiden belangrijk vinden en het voor het milieu doen, maar ook een groot deel doet het voor de eigen portemonnee. Een heel klein deel vindt afval scheiden niet belangrijk. 

Afval scheiden
Afval scheiden

Mensen lopen liever niet

Een andere ontwikkeling die opkomt, is het omgekeerd inzamelen. Dat betekent dat je géén grijze container meer bij huis hebt, maar je restafval moet wegbrengen. Dat zou opnieuw een stimulans geven om zoveel mogelijk afval te scheiden. 

Dat betekent dat je dus een stuk van ongeveer 200 meter moet lopen naar een restafvalcontainer onder de grond. Dat zien mensen in Overijssel nog niet echt zitten, blijkt uit de enquête. Maar zo'n 20 procent is bereid om die afstand af te leggen, bleek toen we vroegen hoever mensen maximaal willen lopen voor het wegbrengen van restafval:

Afval scheiden
Afval scheiden

Onbekend maakt onbemind? 

Uit de enquête blijkt dat voornamelijk in gemeenten waar het nog niet ingevoerd is, mensen weerstand hebben tegen het verdwijnen van de grijze container. In gemeenten waar het al een paar jaar geleden ingevoerd is, blijkt minder kritiek te zijn. Het lijkt een geval van 'onbekend, maakt onbemind'. Agnes Bouwman van ROVA daarover: "We zien in Ommen dat het werkt, het aantal kilo's restafval is bijna gehalveerd."

Hoeveel je betaalt voor je afval, verschilt in de gemeenten. Voor het wegbrengen van een zakje restafval naar een ondergrondse container ben je in elk geval al gauw 1 euro 50 kwijt. En dat is voor de meeste ondervraagden té veel geld, meer dan de helft wil liever niets betalen voor het restafval. We vroegen mensen hoeveel ze bereid zijn om te betalen voor 30 liter afval. 

Afval scheiden
Afval scheiden

En daar blijkt het dilemma, de meeste mensen willen dus graag wat doen voor een beter milieu, ze onderschrijven het principe 'de vervuiler betaalt', maar uiteindelijk betalen we het liefste.....niets.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: