nieuws

Deel raadsleden Overijssel in enquête: té vaak geheimhoudingsplicht

22 gemeenteraadsleden in Overijssel vinden dat er té vaak documenten geheim gehouden worden voor inwoners. Dat blijkt uit een enquête van RTV Oost en Raadslid.NU over geheimhouding.  
Elke gemeente verklaart zo nu en dan documenten geheim, omdat het om gevoelige informatie gaat over personen, of over financiële kwesties. Sommige raadsleden vinden dit uit principe niet kunnen, anderen hebben er minder moeite mee.

Onderzoek over geheimhouding

RTV Oost en Raadslid.NU nodigden gemeenteraadsleden uit om mee te doen aan een onderzoek over geheimhouding. Wat vinden de raadsleden van de aard en de hoeveelheid geheimhoudingen? Kunnen raadsleden hun controletaak goed uitoefenen als ze over bepaalde onderwerpen niet mogen praten met hun kiezers?
72 raadsleden deden mee aan dit onderzoek. Door de bank genomen vinden zij gemeenten in Overijssel transparant genoeg richting de inwoners, toch vinden 22 raadsleden dat er te vaak documenten als 'geheim' bestempeld worden. Raadsleden geven aan dat ze daardoor niet goed hun werk kunnen doen, omdat zij bijvoorbeeld geen extern advies kunnen inwinnen over de 'geheime' informatie. 
Procedure verschilt 
Een gemeente mag een document niet zomaar als geheim bestempelen. Daarvoor geldt een procedure die is vastgelegd in artikel 25 van de Gemeentewet. Het komt er op neer dat het besluit tot geheimhouding alleen door de gemeenteraad kan worden genomen.
Toch zijn er verschillen in de procedure tussen gemeenten in Overijssel. 19 raadsleden zeggen dat hun gemeente een eigen regeling of zelfgemaakte procedure heeft. 12 raadsleden zeggen verder dat het college zich niet altijd houdt aan de door de wet voorgeschreven procedure.
De noodzaak voor geheimhouding wordt volgens een meerderheid van de raadsleden wel voldoende duidelijk gemaakt. 

Zachte conclusies

72 raadsleden uit 22 Overijsselse gemeenten deden mee aan het onderzoek. Dit aantal is te weinig om voor Overijssel als geheel een harde conclusie te trekken hoe de raadsleden denken over geheimhouding. Daarbij moet worden opgemerkt dat onder de 72 mogelijk raadsleden zitten die meer dan normale interesse hebben in het onderwerp geheimhouding en om die reden mee hebben gedaan aan het onderzoek.
We hebben niet gevraagd welke documenten vaak geheim worden gehouden. De ervaring is dat het vaak gaat om documenten over grote bouwprojecten, documenten over onderhandelingen met bedrijven of de opvang van vluchtelingen. Ook documenten van juridische aard worden veelal uit de openbaarheid gehouden. Soms is er een goede verklaring, regelmatig is er alle reden om vraagtekens te zetten bij de motieven voor geheimhouding.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.