nieuws

Inwoners Mariënheem in actie voor verkeersveilig dorp

Ruim 80 actievoerders uit Mariënheem hebben gisteren tijdens een commissievergadering op het provinciehuis gepleit voor een snelle en betere aanpak van de verkeersveiligheid in hun dorp. Ze deden dat gekleed in rode en gele veiligheidshesjes.
De inwoners maken zich grote zorgen over de verbreding van de N35 die ook dwars door hun dorp loopt. De alsmaar toenemende verkeersdruk veroorzaakt grote problemen op het gebied van de verkeersveiligheid in Mariënheem. De verkeersveiligheidsmaatregelen die voor het lokale verkeer zijn bedacht zijn volgens de omwonenden niet voldoende.

Alternatieve verkeersplan voor Marienheem

Woordvoerder Nico Dijksman van Plaatselijk Belang hield daarom een vurig pleidooi voor een alternatief plan. Hij maakt zich samen met de inwoners van Mariënheem sterk voor de aanleg van een nieuwe traverse.
Die bestaat uit de aanleg van twee zogenoemde druppelrotondes op de N35 aan beide kanten van het dorp. De rotondes sluiten aan op parallelweg en bevorderen op een veilige manier de doorstroming van-, naar- en door Mariënheem. Een plan dat door een verkeersdeskundige is opgesteld en ook door de gemeente Raalte en Rijkswaterstaat als een verbetering wordt gezien.

Geen geld

Er is slechts één probleem, het kost ruim 5,4 miljoen euro en dat geld is er niet. Voor een veilige ontsluiting van Mariënheem is op dit moment slechts 2,9 miljoen euro beschikbaar.
Aangezien het rijk niet van plan is om de budgetten voor de N35 te verhogen rest omwonenden niets anders dan een dringend beroep te doen op extra financiële steun van de provincie Overijssel. Om de provinciale bestuurders over de streep te trekken bood wethouder Wout Wagemans van de gemeente Raalte aan om de extra investering van ruim 2,5 miljoen euro samen te doen.
Hij liet de statenleden weten dat Raalte een half miljoen euro wil bijdragen aan een betere en snellere oplossing van de verkeersproblemen in Mariënheem als de provincie het resterende bedrag van ruim twee miljoen euro op tafel legt. 

Provincie opteert voor rondweg op lange termijn

Hoewel de verschillende fracties het plan creatief, sympathiek en ook noodzakelijk achten was er geen steun. De meeste fracties houden vast aan een oplossing voor de lange termijn, die bestaat uit de aanleg van een rondweg rond Mariënheem. 
Gedeputeerde Bert Boerman liet weten het niet zinvol te vinden om in de tussentijd halfslachtige oplossingen te realiseren. "Ik ga geen pleisters plakken." Hij toonde wel begrip voor het pleidooi en de zorgen die de inwoners van Mariënheem hebben.
De enige toezegging die de verontruste burgers kregen was de toezegging dat alle fracties inclusief de gedeputeerde hun lobby richting Den Haag voor een snelle en verkeersveilige oplossing voor Mariënheem zullen intensiveren.  

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.