nieuws

Gemeenten Raalte en Olst-Wijhe zoeken naar oplossing krimp basisscholen

Voormalige Mariaschool in Heino
Voormalige Mariaschool in Heino
Nieuwe schoolgebouwen waarin verschillende basisscholen gezamenlijk worden gehuisvest. Dat kan mogelijk de oplossing zijn voor problemen in het Sallandse basisonderwijs als gevolg van een teruglopend leerlingenaantal. De schoolbesturen De Mare en Mijnplein hebben daar onderzoek naar laten uitvoeren.
Het aantal basisschoolleerlingen in Salland neemt af en daarover maken de schoolbesturen voor primair onderwijs in Salland zich al langere tijd zorgen. In 2016 hebben De Mare en mijnplein daarom samen met de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van krimp voor de scholen. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag bekend gemaakt.

Minder kinderen betekent minder geld
Door de daling van het aantal leerlingen zijn er bij veel scholen in Salland serieuze problemen ontstaan. De scholen krijgen minder geld van het rijk; als het aantal leerlingen daalt is er minder te besteden in kwaliteit van het onderwijs. Minder geld betekent minder leerkrachten en meer leegstand in schoolgebouwen. Dat laatste is weer lastig want de kosten van energie en onderhoud blijven bestaan ook als een gebouw half leeg staat.

Minder geld voor aanstellen goede leerkrachten

Doordat de aantallen kinderen naar verwachting de komende jaren verder dalen en de gebouwen steeds ouder worden worden de problemen ieder jaar groter, zonder uitzicht op verbetering. Dit alles betekent dat een steeds groter deel van de budgetten moet worden uitgegeven aan gebouwen, geld dat eigenlijk besteed moet worden aan kwalitatief goed onderwijs.
Er blijft steeds minder geld over voor het aanstellen van goede leerkrachten en de schoolbesturen vinden dat niet langer aanvaardbaar.

Oplossing per dorpskern verschillend

De onderzoekers hebben niet alleen de knelpunten in beeld gebracht, maar ook duurzame scenario’s beschreven om deze op te lossen. Die scenario’s zijn per dorpskern verschillend, al is er wel een rode draad te ontdekken: het terugdringen van leegstand. Dat kan door delen van schoolgebouwen een andere bestemming te geven of te slopen. Maar ook door oude gebouwen te vervangen door nieuwe voorzieningen.

Situatie in Raalte

In de gemeente Raalte en met name in de kleinere kernen wordt in een aantal plaatsen gekeken naar hergebruik of sloop van leegstaande lokalen. In Raalte-Noord wordt nog groei verwacht en geldt dus een andere opgave. In Heino zijn de schoolgebouwen recent gebouwd, daar zijn de komende jaren geen maatregelen nodig.

Nieuwe schoolgebouwen in Olst en Wijhe

Bij de kernen Wijhe, Olst, Boskamp, Den Nul en Boerhaar wordt voorgesteld om voor de scholen samen twee nieuwe gebouwen te realiseren, een in de kern Olst en een in de kern Wijhe. Dat zouden gebouwen worden die zijn aangepast aan de lagere leerlingaantallen in de toekomst en die elk ruimte bieden aan verschillende scholen en concepten.
De vervolgtrajecten in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe verschillen van elkaar. In Raalte gaan schoolbesturen en gemeente gezamenlijk verder kijken welke concrete maatregelen per schoolgebouw nodig zijn en of deze haalbaar en betaalbaar zijn. Voor de gemeente Olst-Wijhe wordt een Integraal Huisvestingsplan opgesteld door de schoolbesturen en gemeente Olst-Wijhe.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.