nieuws

Deltion College Zwolle presenteert boek over verschillen in leergedrag jongens en meisjes

In het onderwijs moet er meer aandacht komen voor de verschillende manieren waarop jongens en meisjes leren.
Het Deltion college in Zwolle, met ruim 14000 studenten, is er de afgelopen drie jaar actief mee aan de slag gegaan. De ervaringen zijn gebundeld in het boek "Geef ze vleugels in het mbo" dat morgen wordt gepresenteerd. 

Jongens presteren slechter

Het boek moet docenten handvaten geven om de leerprestaties van jongens in het mbo te verbeteren. Gemiddeld presteren jongens één a twee niveaus onder het prestatieniveau van meisjes. Dat komt doordat de lesmethodes minder goed aansluiten op de beleving en behoeftes van jongens.
Henno Oldenbeuving van jongerenbureau BEET en Karin van Brussel, onderwijsadviseur van het Deltion College in Zwolle, gingen samen op zoek naar verbeterpunten en deden een paar jaar onderzoek naar de leerstijl van jongens.

Boek is handleiding om jongensgedrag beter te begrijpen

Hun conclusies en tips hebben ze gebundeld in het boek ‘Geef ze vleugels in het mbo’. Het eerste exemplaar van het boek wordt morgen aangeboden aan Ilja van Santen, projectleider van het Centrum Onderwijs & Innovatie in Leiden.
‘Geef ze vleugels in het mbo’ is een praktische handleiding om typisch jongensgedrag te begrijpen, een betere relatie met mannelijke studenten op te bouwen en onderwijs meer te differentiëren.

Meer uitdaging en vrijheid nodig

Jongens hebben in het huidige onderwijs meer uitdaging en vrijheid nodig. Ze willen vooral leren door te onderzoeken en te doen. Praktische opdrachten verbeteren de leerprestaties van jongens en daarmee ook hun resultaten.
Het huidige onderwijs past tot nu toe beter bij meisjes, die eerst de theorie tot zich nemen en pas daarna het geleerde in praktijk willen brengen.

Tips onderwijsbreed inzetbaar

Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden en tientallen tips voor een meer jongensachtige aanpak van het onderwijs. Het eerste deel omschrijft de werking van het brein van jongens en meisjes, het tweede deel bevat direct toepasbare adviezen.
Hoewel het boek geschreven is voor het middelbaar beroeps onderwijs zijn de tips en adviezen ook bruikbaar in het primair- en voortgezet onderwijs.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.