nieuws

Aantal gemeenten in West-Overijssel moet af van bedrijventerreinen

Vijf gemeenten in West-Overijssel moeten de komende tien jaar een aantal hectares bedrijventerrein afstoten. Het gaat om Zwolle, Deventer, Olst-Wijhe, Ommen en Raalte. Samen met andere gemeenten in de regio en de provincie hebben ze afgesproken vraag en aanbod de komende jaren beter op elkaar af te stemmen.
Op regionaal niveau is er een goede balans tussen vraag en aanbod, aldus de provincie. De komende tien jaar is vraag naar ongeveer 424 hectare bedrijventerreinen, terwijl er een aanbod van 397 hectare is in de elf gemeenten in de regio. Maar op lokaal niveau is bij een aantal gemeenten het aanbod groter dan de vraag.
De vijf gemeenten komen uiterlijk 1 januari 2018 met een plan hoe ze het aanbod aanpassen aan de verwachte vraag. Zwolle en Deventer gaan de komende jaren in elk geval inzetten op uitgifte van de bovenregionale bedrijventerreinen.
Gestreefd wordt naar een goede balans en een optimaal vestigingsklimaat. "Dat betekent kiezen voor kwalitatief goede (nieuwe) locaties, het op niveau houden of brengen van bestaande courante locaties zoals A1 bedrijventerrein en Hessenpoort en het op termijn afscheid nemen van kwalitatief mindere locaties", stelt de provincie.
Om op tijd te kunnen reageren als de vraag naar bedrijventerreinen verandert, is afgesproken medio 2019 de cijfers opnieuw te analyseren.
Eerder hebben de Twentse gemeenten, met uitzondering van Almelo, afgesproken de hoeveelheid bedrijfsterreinen met 100 hectare naar beneden te brengen en het aanbod beter af te stemmen op de vraag.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.