nieuws

Nieuw politiekantoor toch niet in Rijssen, maar in Nijverdal

Rijssen krijgt het beoogde nieuwe politiekantoor aan de Morsweg in Rijssen niet. De huisvesting van het politiebasisteam Twente komt op industrieterrein 't Lochter III in Nijverdal.
Burgemeester Arco Hofland reageert teleurgesteld op het afketsen van het plan. Zijn gemeente Rijssen-Holten werkte de afgelopen maanden
hard om het nieuwbouwplan voor het politiekantoor vorm te geven en de kavel aan de Morsweg te
verwerven. Maar de locatie bleek bij nader inzien niet haalbaar.

Eigenaar wil perceel niet verkopen

Hofland: "In de businesscase was uitgegaan van een benodigd grondoppervlakte van 1750 m². In de loop van het proces bleek circa 2500-2750 m² nodig te zijn. Helaas moet ik constateren dat ondanks vele gesprekken de eigenaar niet tot verkoop van het perceel wil
overgaan. Wij hebben nog een tweede kavel in Rijssen aangedragen. Dat heeft de politie afgewezen."
Vorig jaar liet de politie door een onafhankelijk bureau een aantal locaties voor het kantoor onderzoeken. Deze locaties werden aangedragen door de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden. Uit dit onderzoek kwam de locatie aan de Morsweg in Rijssen als beste optie uit de bus. Nu blijkt dat de betreffende kavel niet beschikbaar is voor de geplande nieuwbouw.

Overleg met de gemeente Hellendoorn

De politie focust nu op de locatie die als tweede uit het onderzoek kwam. Dit is een kavel op industrieterrein ‘t Lochter in Nijverdal. Met de gemeente Hellendoorn wordt komende periode overlegd welke mogelijkheden er zijn om het politiekantoor op dit terrein te ontwikkelen.
Hellendoorns burgemeester Anneke Raven is blij verrast door de komst van het politiekantoor naar Nijverdal. "Vooral met het oog op bedrijventerrein 't Lochter III is dit heel goed nieuws."
Dienstverlening politie nog niet geregeld 
De afgelopen tijd was al geregeld dat een aantal agenten een werkplek heeft in het Huis voor Cultuur en Bestuur. "Wat ons betreft blijft dat ook zo," zegt de burgemeester. "Dit is met name gebeurd met het oog op de samenwerking in onze multidisciplinaire teams, waarin gemeente en politie nauw samenwerken met een aantal zorginstellingen die ook in ons gebouw zitten. Hoe het in de toekomst gaat met bijvoorbeeld aangiftes doen, is nog niet helemaal duidelijk, omdat de politie nog volop nadenkt over de ontwikkeling van haar dienstverlening. Het uitgangspunt is daarbij: de inwoners op maat helpen."

Volgens politiechef Janny Knol blijft bereikbaarheid van de politie ook voor Rijssen het uitgangspunt, ondanks dat een vestigingslocatie van de politie hier is afgevallen. "Het niet doorgaan van het kantoor in Rijssen zegt niets over de aanwezigheid van de politie. Met de gemeente Rijssen-Holten wordt nu gekeken naar een steunpunt waar inwoners en agenten elkaar kunnen ontmoeten. We gaan op zoek naar locaties waar mensen contact kunnen hebben met de wijkagent."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.