nieuws

Weet u hoeveel u betaalt om een plaatselijk museum te ondersteunen?

Het Kermis- en Circusmuseum in Steenwijk verkeert in zwaar weer. Het museum kan niet langer rondkomen van de jaarlijkse drieduizend euro subsidie van de gemeente. Vrijwilligers lopen weg. De deuren van het museum zitten voorlopig dicht. Hoeveel is een museum de gemeenschap waard?
Volgens bestuurslid Erik-Hans Zwahlen van het Kermis- en Circusmuseum is in Steenwijkerland sprake van een sterfhuisconstructie. “Voor de eeuwwisseling kregen alle musea in Steenwijkerland nog dertig duizend euro subsidie van de gemeente. Inmiddels ligt dat bedrag tien keer lager.”
Het toegangshek van het Kermis- en Circusmuseum in Steenwijk is voorlopig gesloten
“Alleen al de jaarlijkse stookkosten van zo'n zesduizend euro zijn al hoger dan de subsidie die we ontvangen. Dat houdt geen vrijwilligersorganisatie vol.”
Zwahlen neemt een slok koffie en vervolgt zijn betoog. “Als de gemeente in staat is om te zorgen voor huisvesting die aan de museale eisen voldoet, dan zijn wij als vrijwillgers van het Kermis- en Circusmuseum prima in staat om de zaak te runnen.”
De Markt in Steenwijk waar het Kermis- en Circusmuseum aan ligt
Gebrek aan betrokkenheid en financiële steun van de gemeente lijkt de oorzaak van de problemen van dit museum aan de Markt in Steenwijk. Het roept de vraag op hoeveel subsidie andere musea in Overijssel van hún gemeente krijgen. RTV Oost zocht het voor u uit.
De subsidies die gemeenten verstrekken aan musea lopen wel heel erg uiteen. Is dat niet oneerlijk? Twee politici uit Provinciale Staten van Overijssel geven hun mening.
Bij onze inventarisatie gebruiken we cijfers van 2015. Om een zo eerlijk mogelijk beeld te krijgen, rekenen we alleen met structurele subsidies. Die subsidies tonen namelijk aan dat een gemeente bereid is om voor een langere periode in een museum te investeren.
Gemiddeld draagt u als inwoner Overijssel 1,57 euro bij om een lokaal museum te ondersteunen.
Woont u in Kampen, Deventer of Zwolle? Dan is uw bijdrage fors hoger. Als inwoner van Tubbergen, Losser of Hellendoorn draagt u helemaal niks bij om museum te ondersteunen.
Op deze kaart ziet u hoe uw gemeente scoort.
Legenda
Rood:    fors beneden gemiddeld
Oranje: beneden gemiddeld
Blauw:  gemiddeld
Geel:    bovengemiddeld
Groen:  fors bovengemiddeld

Steenwijkerland scoort laag

Met zeven cent per inwoner, scoort Steenwijkerland laag in dit overzicht. Erik-Hans Zwahlen van het Kermis- en Circusmuseum vindt dat de gemeente, met zoveel cultuurhistorie in huis, zich moet schamen.
Wethouder Dieke Frantzen relativeert de lage score. “In het overzicht is niet meegenomen dat de gebouwen van de zes musea in Steenwijkerland in bezit en beheer van de gemeente zijn. Die kosten hoeven musea dus niet zelf te dragen en dat vinden wij heel eerlijk.”
“Bovendien steken wij ook geld in andere cultuuruitingen. In totaal staat in Steenwijkerland twee miljoen euro per jaar op de begroting voor cultuur.”

Bemiddelaar aangesteld

Inmiddels heeft de wethouder in Steenwijkerland een bemiddelaar aangesteld om de kwestie rond het Kermis- en Circusmuseum op te lossen.
"Er speelt meer dan alleen een geldkwestie. We willen eerst proberen de communicatie tussen de gemeente en het museum weer op gang te brengen en dan zien we wel weer verder."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.