nieuws

Raadsvragen vanwege onvolledige informatie rond Airforce Festival Enschede

AIRFORCE Festival op voormalige vliegbasis Twenthe
AIRFORCE Festival op voormalige vliegbasis Twenthe
De gemeente Enschede heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) mogelijk onvolledig en verkeerd geïnformeerd over het vuurwerk dat gebruikt zou worden op het veelbesproken AirForce Festival op de Lonnekerberg. Raadsleden van GroenLinks, PvdA en EnschedeAnders.nl hebben raadsvragen gesteld.
Via de stichting Stil zijn de raadsleden in het bezit gekomen van een memo van de RVO. Het Team Advisering Natuurwetgeving (ANW) meldt hierin dat de RVO in de handhavingsprocedure voorafgaand aan het festival 'verkeerd, dan wel onvolledig is geïnformeerd' door de gemeente Enschede, gebiedsregisseur ADT en de eigenaar van het terrein ten aanzien van het vuurwerk dat werd afgestoken.

Vuurwerk had negatieve invloed op diersoorten

Het ANW stelt achteraf dat het evenement een negatieve invloed heeft gehad op de instandhouding van zeer kritische en zeer zeldzame diersoorten op de Lonnekerberg. Ook zijn waarschijnlijk meerdere verbodsbepalingen overtreden tijdens het Airforce Festival en zijn hierdoor meerdere dier- en vogelsoorten verstoord. 
Daarnaast verwijst het ANW naar diverse bronnen die concluderen dat er tijdens het handhavingsverzoek onvoldoende informatie was om tot handhaving te kunnen besluiten. Dit terwijl deze informatie destijds wel grotendeels bij de gemeente Enschede voorhanden moet zijn geweest. 

Veelbesproken festival

Rondom het festival was veel te doen. Verschillende natuurorganisaties wilden het festival op de Lonnekerberg tegenhouden omdat er geen rekening zou worden gehouden met de unieke diersoorten op de berg, waaronder elf bijzondere vleermuizen. 
De rechter wees het verzoek af, omdat hij er niet van overtuigd was dat het festival zou leiden tot permanente schade aan flora en fauna. Volgens de rechter was er slechts sprake van een tijdelijk en beperkt effect. 

Vragen aan het college

De raadsleden Jelle Kort (GroenLinks), Arjan Kampman (PvdA) en Margriet Visser-Voorn (EnschedeAnders.nl) willen van het college weten of de gemeente bewust gunstige informatie selecteerde voor het handhavingsverzoek en of de gemeente wist van het afsteken van het vuurwerk. 
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.