nieuws

Zonder hard ingrijpen komt Enschede dit jaar 14 miljoen euro tekort

Als de gemeente Enschede niet snel met oplossingen komt, dan dreigt er dit jaar een tekort te ontstaan van meer dan veertien miljoen euro. Ingrijpende maatregelen lijken onvermijdelijk.
Het college was enigszins verrast door het forse tekort. In december vorig jaar legde het Rijk een herziening van de huishoudelijk hulp op en er werd gekort op het budget van de jeugdhulp. De effecten hiervan worden na doorrekening nu pas zichtbaar.
Wethouder Eelco Eerenberg baalt flink. "Het is buitengewoon lastig als je op zo'n korte termijn zulke grote wijzigingen hebt. Daarnaast willen we ook investeren in kansen, zoals de agenda van Twente, en dat wordt nu erg lastig", zegt Eerenberg.

Jeugdhulp en huishoudelijke hulp

Het beleid van de gemeente Enschede schrijft voor dat daar waar de tekorten ontstaan ook de bezuiniging opgevangen dient te worden. Dat zou betekenen dat de jeugdhulp en de huishoudelijke hulp (wmo) flink geraakt worden.
"Dat wordt een lastig verhaal, want hulp waar mensen recht op hebben, dient geboden te worden. De gemeente krijgt vervolgens de rekening", zegt Eerenberg.

Taskforce

Het college houdt alle opties open en gaat de komende weken met een 'taskforce' alle mogelijkheden bekijken. Snelheid is geboden, want over vijf weken moet er een pakket maatregelen op tafel liggen. In juni vindt er een groot raadsdebat over de zomernota plaats. 
Opvallend is dat ongeveer 90 procent van het tekort gerelateerd is aan bezuinigen en nieuwe regels van het Rijk. "We vragen ons dan ook af of dit wel een probleem van Enschede is en niet van Den Haag", zegt wethouder Eerenberg.

Lobby naar Den Haag

De gemeente Enschede heeft samen met vijf andere gemeenten een onderzoek gedaan onder 100 gemeenten in Nederland. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat 95 procent van de gemeenten een tekort heeft opgelopen gerelateerd aan het sociale domein. 
Enschede wil nu de lobby naar Den Haag opvoeren. "Het rapport ligt bij de ministeries op tafel en we proberen het ook op de onderhandelingstafel voor het nieuwe kabinet te krijgen".

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.