nieuws

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer gaat het Europarlement toespreken in het Twents

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik gaat het Europees Parlement op 12 juni toespreken in het Twents.
Dit doet zij ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Europees Handvest voor regionale talen. Volgens Schreijer zien velen de streektaal als hun moedertaal en daarom wil zij daar aandacht aan schenken.
De Twentse Europarlementariër pleit niet alleen voor behoudt van de streektaal. Ook wil zij dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor culturele programma's met betrekking tot de streektaal.
"Ik vind 't van groot belang da'w d'r veur zorgt da'w goeie programma's kunt help'n opzet'n veur radio en televisie. En nig te verget'n de schoolböke veur de keender zodat ze wet hoe of ze Twents mut proat'n", zegt Schreijer. 

Men hecht veel waarde aan streektaal

Annie Schreijer-Pierik is initiatiefneemster van deze actie en zij merkt dat veel collega's veel waarde hechten aan hun streektaal. "We hebben al veel reacties van collega's en ook zij willen het Europees Parlement toespreken in hun eigen streektaal", zegt de Twentse Europarlementariër. 

Tolken

Voor sprekers die een affiniteit hebben met de Keltische taal worden er tolken en vertalers naar het Europees Parlement gehaald. Of Twents de voertaal moet worden kan ze niet zeggen, maar ze weet zeker dat veel collega's haar wel zullen begrijpen.
"Met Platduuts, kan ik oe zeg'n, ku'j nen heel eand kom'n", zegt Schreijer lachend.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.