nieuws

Woningen voor statushouders in voormalige basisschool Dedemsvaart

Gemeentehuis Hardenberg
Gemeentehuis Hardenberg
In het pand van de voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart komen vijf wooneenheden voor statushouders en mensen die dringend een woning nodig hebben. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners dit jaar nog intrekken.
Het college van B&W Hardenberg wil in het gebouw vijf wooneenheden realiseren. Het gaat dan om een tijdelijke situatie.

Snel inburgeren

In de gemeente Hardenberg zijn mensen die snel een woning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege privéomstandigheden of als gevolg van financiële problemen. Deze mensen krijgen voorrang als er bepaalde goedkope huurwoningen beschikbaar komen.
Daarnaast krijgen statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, door woningcorporaties in overleg met de gemeente een huurwoning toegewezen, zodat zij een snelle start kunnen maken en kunnen inburgeren.

Langer wachten

Doordat urgent woningzoekenden soms voorrang krijgen, moeten reguliere woningzoekenden langer wachten op een huurwoning. Om dat te voorkomen, heeft de gemeente samen met de woningcorporaties een plan gemaakt om te zorgen voor voldoende passende huurwoningen voor alle doelgroepen.  
Onderdeel van dit plan is het geschikt maken van leegstaande panden voor de huisvesting van urgente woningzoekenden en statushouders.

Dit jaar nog

De voormalige basisschool Het Talent aan het Rheezerend 150 in Dedemsvaart is eigendom van de gemeente Hardenberg en staat al geruime tijd leeg. Het pand wordt momenteel beheerd en anti-kraak bewoond. 
Het college van B&W vraagt een krediet aan de gemeenteraad voor de verbouwing. De provincie Overijssel stelt een subsidie beschikbaar. Daarna wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Als de gemeenteraad het krediet beschikbaar stelt en de omgevingsvergunning is verleend, kan de gemeente naar verwachting na de zomer starten met de verbouwingswerkzaamheden.
De eerste bewoners kunnen dan nog dit jaar gehuisvest worden in Het Talent. Insteek is dat het gebouw maximaal 10 jaar verhuurd wordt. Na deze periode van tien jaar wil het college een nieuwe afweging maken over de bestemming van dit gebouw.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.