nieuws

Wespenhaters opgelet: deze zomer veel overlast verwacht van wespen in Overijssel

Hoe zit het met de wespenlast in Overijssel komende zomer?
Hoe zit het met de wespenlast in Overijssel komende zomer?
De zomer is in aantocht, maar dat heeft elk jaar weer een vervelende bijverdienste: wespen! Dit jaar kunnen wespenhaters zich maar beter goed weren, want Nature Today en de Wageningen Universiteit verwachten deze zomer een flinke overlast van de zwart-gele beestjes. Ook in Overijssel. Hoe zit het precies?

Wat zijn de cijfers voor onze provincie?

Op waarneming.nl wordt het aantal waarnemingen van de twee meest voorkomende wespensoorten bijgehouden: de gewone wesp en de Duitse wesp.
Vorig jaar werden in Overijssel in de periode van 1 januari tot en met 16 mei drie wespen geregistreerd. In dezelfde periode van dit jaar zijn er in Overijssel al bijna 40 wespen geregistreerd. Dertien keer zoveel, dus.
Fotograaf: Waarneming.nl
Aantal meldingen van Duitse wesp en gewone wesp op Waarneming.nl tussen 1 januari en 16 mei 2017

Waardoor is het aantal waarnemingen gestegen?

Door verschillende omstandigheden. Allereerst zijn er een heleboel koninginnen gesignaleerd, meer dan normaal. Die zijn door de warme maand maart eerder uit hun winterslaap ontwaakt, maar hebben de winter ook vaker dan gemiddeld overleefd.
Datzelfde geldt voor de mannetjes: meestal gaan die na de bevruchting van de koninginnen in het najaar dood, maar het lijkt erop dat veel mannetjes overwinterd hebben. 
Maar in meer opzichten is er sprake van een bijzondere wespensituatie. Vorig jaar maakte Nature Today melding van late wespennesten. In november bleken er nog larven in wespennesten te zitten en jaagden werksters nog volop op insecten om die te kunnen voeren aan hun jongen.
De wespen zijn blijkbaar in staat geweest om gedurende de wintermaanden voldoende vlees te vinden om hun larven te voeren. Mogelijk dat ze geprofiteerd hebben van insecten die binnenshuis overwinteren.
Fotograaf: RTV Oost
Op een zolder in Holten werd in maart een groot wespennest gevonden

Wat valt er verder op?

Er zijn relatief veel meldingen van grote aantallen koninginnen in huizen en schuren. Aantallen kunnen oplopen tot wel meer dan 70 koninginnen.
Een verklaring hiervoor kan volgens Nature Today zijn dat de koninginnen en mannetjes van de tweede-generatienesten [een nest dat de winter heeft overleefd, red.] vorig jaar niet uit het nest gevlogen zijn, maar in of vlakbij het nest zijn gebleven vanwege te koude uitvliegomstandigheden.
Als zo’n wespennest in of vlakbij een huis zit dan is het niet onwaarschijnlijk dat koninginnen in grote aantallen in huis komen. Uit één wespennest kunnen grote aantallen koninginnen en mannetjes komen. 
Het bovenstaande betekent dat er nu twee generaties koninginnen de winter door zijn gekomen. Dit zou dan gelijk een verklaring kunnen zijn voor het grote aantal koninginnen dat dit jaar is waargenomen.
Fotograaf: Publicrelations.nl
Wesp in jampot

En nu?

De meeste nesten zijn nu nog heel klein en de meeste bevatten nog geen werksters. Bij een verdere normale ontwikkeling van de nesten is er van deze nesten pas in de loop van augustus overlast te verwachten.
De nesten die al in februari en vroeg in maart gestart zijn zouden echter al vanaf eind juni of begin juli overlast kunnen veroorzaken. De minder gunstige maand april lijkt geen invloed te hebben gehad op de overleving van de koninginnen.
Maar de kou heeft wel voor een vertraging van de ontwikkeling gezorgd. De combinatie van vroege en late nesten zal daarom leiden tot een langere periode dan normaal van overlast door werksters die ‘uitgewerkt’ zijn.
Fotograaf: iStock
Heftige buien in korte tijd tientallen millimeters kunnen de lokale wespenstand grote klappen geven

Moet ik me al zorgen maken?

Het is voor zomerliefhebbers niet te hopen dat er heftige buien voor gaan komen de komende tijd. Maar wespenhaters zijn daar wel bij gebaat. 
Want of er ook daadwerkelijk overlast gaat ontstaan, is afhankelijk van de weersomstandigheden in de komende maanden. Als er zich heftige buien voordoen met in korte tijd tientallen millimeters regen, kan de lokale wespenstand grote klappen krijgen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.