Meer schade aan dijken Drents Overijsselse Delta door muskusratten, mollen en muizen

Dijken in het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta hebben de afgelopen tijd meer schade opgelopen door muskusratten, mollen en muizen. Schade door rijsporen en graverij van konijnen is juist afgenomen. Dat blijkt uit een controleronde langs de dijken van het waterschap.

Het waterschap controleert zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Op die manier kunnen schades op tijd worden hersteld.

Engerlingen

Waar vorig najaar engerlingen - larven van een specifieke kever - nog een probleem waren, zijn ze dat nu (nog) niet, aldus het waterschap. Engerlingen vraten toen op diverse locaties de wortels van de grasmat weg, waardoor gras los kwam te liggen.

De grasmat is essentieel voor dijken en dient als een soort beschermdeken. De onlangs gehouden dijkinspectie laat zien dat deze 'dijkwonden' aan het herstellen zijn. Aangezien het 'vraat-seizoen' van engerlingen nog moet beginnen - vaak tussen juli en september - houdt het waterschap de locaties goed in de gaten.

Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop blijft ook volop aandacht vragen van waterschappen. Deze plant verdringt de grasmat, waardoor de dijk minder stevig is en instabiel kan worden.

Daarnaast kan de Duizendknoop funderingen en kades beschadigen. Door een diep en uitgebreid wortelstelsel is de plant lastig te bestrijden. Tevens verspreidt hij zich snel. Landelijk wordt op diverse locaties geëxperimenteerd met verschillende bestrijdingsmethoden.

Gebruikelijke schades

Naast alle beschadigingen kwamen ook dit keer weer de gebruikelijke schades voorbij. Zo noteerden de inspecteurs elf vossenholen en 46 locaties met graafschade door honden - vooral in stedelijk gebied.

Meer over dit onderwerp:
waterschap Salland Nieuws
Deel dit artikel: