Kampen oneens met inspectie over oorzaak zieke bouwvakkers parkeergarage

De gemeente Kampen onderzoekt of er bezwaar kan worden gemaakt tegen de conclusie van de inspectie SZW dat bouwvakkers ziek zijn geworden van heiwerkzaamheden voor de parkeergarage bij de Buitenhaven. Volgens de gemeente is er geen medische onderbouwing voor die conclusie.

Bouwvakkers werden ziek tijdens het heien op het terrein waar vroeger een gasfabriek stond. Dat was aanleiding voor de inspectie om onderzoek te doen. De inspectie ziet een verband tussen verontreinigende stoffen in de bodem en het ziek worden van de bouwvakkers.

De inspectie stelt dat in de ontwerpfase onvoldoende is nagegaan welke invloed de verontreinigende stoffen in de bodem hebben op de werkzaamheden.

Kampen: juist wèl maatregelen getroffen

Kampen is het daar niet mee eens. Volgens de gemeente is er juist uitvoerig rekening mee gehouden en zijn ook alle benodigde maatregelen getroffen.

Naar aanleiding van het ziek worden van bouwvakkers legde de inspectie begin dit jaar een bouwstop op. Het heien was op dat moment al gestopt vanwege te hoge trillingswaarden richting omliggende huizen.

Nog 37 palen moeten de grond in, maar hoe?

Er moeten nog 37 palen de grond in en er wordt nu gekeken hoe dat het beste kan worden gedaan. Om het werk weer te kunnen hervatten werkt Kampen samen met de aannemer aan een aangepast uitvoeringsplan.

Voordat dat aan de inspectie SZW wordt voorgelegd wil Kampen een externe deskundige naar het plan laten kijken.

In juni volgt rapport van de GGD

Tegelijkertijd bekijkt de gemeente een eventueel bezwaar tegen de conclusies van de inspectie. In juni komt er een onderzoeksrapport van de GGD dat duidelijk moet maken of mensen tijdens de werkzaamheden hebben blootgestaan aan gevaarlijke stoffen.

Kampen gaat de komende periode de kwaliteit van het grondwater monitoren. Dat is in overleg met de provincie Overijssel besloten. 

Deel dit artikel: