Zwolse wijk Stadshagen landelijke proeftuin voor 'waterbewuste burger'

Ruim de helft van alle woonwijken in Nederland ligt beneden NAP en loopt bij extreem weer en hoog water risico's. Niet alle Nederlanders zijn zich daarvan bewust. Om dat te veranderen, start in de Zwolse wijk Stadshagen een landelijke proef om burgers 'waterbewust' te maken.Â

Het gaat om een initiatief van de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en het waterschap Drents-Overijsselse Delta. 'Professionele' buurtbewoners die zelf in Stadshagen wonen, gaan andere buurtbewoners wegwijs maken in de gevaren van en het vinden van oplossingen voor wateroverlast in de wijk.

Waterbewust Stadshagen wil de 22.000 inwoners van de Vinex-wijk op die manier adviseren hoe ze hun eigen leefomgeving kunnen aanpassen aan toekomstige klimaatveranderingen. Bewoners van Stadshagen staan nauwelijks stil bij het feit dat hun wijk ruim een meter beneden NAP ligt en bij calamiteiten 2,5 tot 4 meter onder water kan komen te staan.

 

Stadshagen geschikte proeftuin

Stadshagen lijkt een uitstekende proeftuin te zijn. De wijk is omringd door water. De locatie ligt in de delta van de IJssel en de Vecht en wordt aan de andere kant omsloten door een polderlandschap dat grenst aan de randmeren.

Stadshagen staat daardoor te boek als het afvoerputje van Zwolle.

Burgers helpen burgers

Door de inzet van burgers die zelf nauw betrokken zijn bij instanties die met waterbeheer te maken hebben, moet dat veranderen.

Zo is het bijvoorbeeld van groot belang dat burgers meedenken over de locatie en noodzaak van waterkeringen. Ook kunnen ze bijdragen aan de aanpak van wateroverlast bij extreme regenval waardoor straten blank komen te staan.

Particuliere grond vaak oorzaak wateroverlast

"Ruim 75 procent van de grond in Stadshagen is particulier bezit. De grootste boosdoeners bij wateroverlast zijn de verharde particuliere eigendommen. Denk aan de daken van de huizen en de verharde tuinen, waardoor overvloedig water slecht weg kan. Als burgers actief meehelpen hun tuin watervriendelijk in te richten, scheelt dat een heleboel ellende", zegt projectleider Welleweerd.

'Professionele' burgers die in Stadshagen wonen en meedoen aan het waterbewuste project komen in aanmerking voor een vrijstelling van hun werkgevers. Die willen zover gaan dat ze straks vijf procent van hun reguliere werktijd besteden aan dit project. De organisaties die het initiatief nemen, hebben dit al toegezegd. 

Gezamenlijke aanpak waterbeleid overheid en burgers

"Waterbeheer en waterbeleid is onder druk van de klimaatveranderingen een kwestie die een gezamenlijke aanpak van overheid en burgers vergt. Mocht het project slagen, dan zal de inzet van professionele burgers ook in andere delen van het land gestalte krijgen",  zegt projectleider Derjan Welleweerd van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis.

"Je kan je zelfs voorstellen dat het initiatief toepasbaar is op andere zaken, zoals de verduurzaming van de wijk op het gebied van zon-, water- en windenergie."

Het project Waterbewust Stadshagen wordt aanstaande vrijdag tijdens de Hanzedagen in Kampen gepresenteerd.

Deel dit artikel: