nieuws

'Overhaaste verkoop van Attero heeft Overijssel geld gekost'

'Overhaaste verkoop van Attero heeft Overijssel geld gekost'. Die conclusie trekt de Zuidelijke Rekenkamer in een onderzoek naar de verkoop van Attero. De provincies Overijssel, Noord-Brabant en Limburg wilden eind 2012 koste wat kost afvalbedrijf Attero verkopen. Dat zorgde voor een 'gehaast verkoopproces' op een 'slecht moment' en daardoor een 'lage opbrengst'.Â

Verkoop op verkeerde moment

De provinciale aandeelhouders drukten eind 2012 het besluit door om te verkopen, ondanks bedenkingen bij andere aandeelhouders, een grote groep gemeenten. Ook werden de adviezen van twee externe adviseurs, die stelden dat de 'timing van de verkoop niet ideaal of zelfs slecht' was, in de wind geslagen. Namens Overijssel zat gedeputeerde Ineke Bakker als vice-voorzitter in de aandeelhouderscommissie, tegenwoordig is zij burgemeester in Dinkelland. 

Attero voor appel en ei verkocht?

Investeringsmaatschappij Waterland kocht Attero een jaar later voor €170 mln. In de jaren erna keerde Attero €183 mln dividend aan Waterland uit, waarmee de inleg was terugverdiend. Toen in de loop van 2016 bekend werd dat de nieuwe eigenaar van plan was Attero alweer door te verkopen voor een aanzienlijk hogere prijs (bedragen tot 1 miljard werd genoemd), ontstond grote politieke ophef. Het beeld drong zich op dat Attero begin 2014 voor een appel en een ei is verkocht.
De Provinciale Staten van Brabant en Limburg riepen daarop de Zuidelijke Rekenkamer op een onderzoek te starten. De Rekenkamer stelt in het rapport dat het verkoopproces goed is verlopen en de prijs die Waterland betaalde het beste resultaat was onder de toen geldende omstandigheden.

Sombere vooruitzichten

 De afvalmarkt stond in 2012 onder druk. Nederland telde te veel afvalverbrandingsinstallaties. De hoeveelheid afval slonk al een paar jaar door de crisis en de opkomst van recycling. Attero had daarnaast het vooruitzicht dat binnen enkele jaren een aantal lucratieve afvalcontracten met gemeenten zou aflopen. Dit zou de inkomsten drukken. De sombere vooruitzichten maakten dat de provincies graag van Attero af wilden. 

Provincies zag risico's, Waterland kansen

 'Tegenover mogelijk financiële kansen stonden aanzienlijke financiële risico's', schrijven de Gedeputeerden van Noord-Brabant in een reactie. 'Daar komt bij dat de provincies hun afweging om te verkopen niet hoofdzakelijk hebben gebaseerd op het realiseren van financieel gewin, maar op hun visie en overtuiging dat de provincies niets (meer) te zoeken hebben in een internationaal opererend privaat bedrijf', aldus het bestuurder van Limburg.
Waterland zag wel kansen. In 2012 trok de import van afval al aan als antwoord op de overcapaciteit. Nederlandse ovens werden gevuld met afval uit onder Engeland en Italië.
Van een mogelijke overname van Attero door Chinese partijen lijkt intussen geen sprake meer te zijn door een interventie van de Chinese overheid. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.