nieuws

Landelijke Proef in Kampen met gemixte klassen binnen speciaal onderwijs

De Prismaschool in Kampen, voor primair speciaal onderwijs aan 4 tot 14 jarige kinderen, mag van het ministerie van Onderwijs experimenteren met gemixte klassen. Kinderen met verschillende leerproblemen komen bij elkaar in één klas, waardoor de schotten in het speciaal onderwijs verdwijnen.
"We zijn ontstaan uit een samenvoeging van drie kleinere scholen die gespecialiseerd waren in het omgaan met moeilijk tot zeer moeilijk lerende kinderen. Kinderen met dezelfde problemen kregen op die scholen in clusters passend onderwijs aangeboden", zegt directeur Ina Rook.

Gemixte klassen in speciaal onderwijs succesvol

De school constateerde dat het plaatsen van kinderen met dezelfde leerproblemen in één groep niet altijd goed werkt.
"Als je bijvoorbeeld een groep autisten bij elkaar in een klas zet, leren ze wel sociale vaardigheden van de leerkracht, maar niet van elkaar. Door gemixte klassen te maken met daarin leerlingen met allerlei verschillende leerproblemen los je dat probleem op. Je ziet dat ze van elkaar leren en dat sommige kinderen ook een buddy voor andere kinderen kunnen worden, dat vinden we een goede ontwikkeling. Het komt de kwaliteit van het speciaal onderwijs ten goede", aldus Rook.
Bovendien krijgt de school in Kampen door de samenvoeging van de drie kleine scholen als grote school voor speciaal onderwijs meer slagkracht. "We hebben meer tijd en middelen voor talentontwikkeling en ook dat komt het onderwijs ten goede."

Toestemming Ministerie van Onderwijs

De Prismaschool in Kampen is de enige school in Nederland die met de gemixte klassen mag experimenteren. Tot voor kort liep de school het risico op een fikse boete van de onderwijsinspectie, omdat de inzet van het geld dat beschikbaar is voor de verschillende vormen van speciaal onderwijs door elkaar gaat lopen.
Doordat de groep gemixt wordt, komt het beschikbare onderwijsgeld op een hoop terecht. De inzet wordt daardoor diffuus en minder controleerbaar voor het rijk. Vandaar dat de Prismaschool via een motie van het CDA expliciet toestemming moest vragen om het experiment met de gemixte klassen in het speciaal onderwijs te mogen doen.
"Nu die toestemming er is, hoeven we ons geen zorgen meer te maken over eventuele boetes en kunnen we door op de ingeslagen weg. We zijn een jaar bezig en koppelen er een uitgebreid onderzoek aan, zodat ook andere scholen in het speciaal onderwijs van onze ervaringen kunnen profiteren. Er is veel belangstelling voor", zegt Rook.

Economische noodzaak

"Ik zal niet ontkennen dat er ook economische noodzaak was om een andere weg in te slaan, één grote school kan meer dan drie kleine scholen voor speciaal onderwijs, maar het belangrijkste uitgangspunt voor ons is de onderwijsvisie die erachter schuilgaat. We geloven echt dat gemixte klassen beter aansluiten op de onderwijsbehoefte van veel kinderen en er blijft natuurlijk altijd ruimte voor specifieke onderwijsondersteuning aan bepaalde kinderen. Niet alle kinderen komen in een gemixte klas terecht, we hebben ook aparte groepen waarin individuele begeleiding mogelijk is", aldus Rook.
"Ouders en leerlingen zijn tevreden over de eerste resultaten, dat kan ik zeggen omdat we ook tevredenheidsonderzoeken houden. We zullen het blijven monitoren en onderbouwen met aanvullend onderzoek", zegt de directeur van Prisma.
Medio 2018 komt er binnen het speciaal onderwijs wettelijk meer ruimte voor andere gespecialiseerde scholen om bij dit soort experimenten aan te sluiten. Vooralsnog is Prisma in Kampen, door de recente toestemming van het ministerie van Onderwijs, voorloper en uitgegroeid tot landelijke pilot op het gebied van samengestelde klassen in het speciaal onderwijs.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.