38 miljoen euro voor asbestsanering in deel van Twente

Tot 2022 stelt het Rijk 38 miljoen euro beschikbaar voor het saneren van asbest in Twente. Gisteren werd door de provincie en zeven Twentse gemeenten een overeenkomst getekend. De partijen gaan zich de komende jaren samen richten op de aanpak van asbest in het gebied.Â

Overijssel en de gemeenten Hof van Twente, Borne, Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Haaksbergen en Twenterand stappen gezamenlijk in de Samenwerkingsovereenkomst Asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022. De Samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel om de gewenste integrale aanpak van de asbestbodemsaneringsopgave te bewerkstelligen.

"De voorgestelde aanpak vraagt om zowel brede inzet vanuit de provincie als ook de gemeenten met een heldere rol- en taakverdeling", zegt gedeputeerde Traag. "Om de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeenten te verbeteren, zodat we voor onze inwoners een gezonde en veilige leefomgeving creëren en behouden. Daarom sluiten we nu deze samenwerkingsovereenkomst."

Het project richt zich op de aanpak van asbestbodemverontreiniging, onder meer gerelateerd aan de afvalstromen vanuit de Eternitfabriek in Goor. In Hof van Twente en de omliggende gemeenten zijn sinds 2001 veel asbestbodemsaneringen uitgevoerd. Momenteel wordt onder meer in de wijk 't Gijmink in Goor een grote sanering uitgevoerd. 

Enerzijds ligt de focus van het programma op het identificeren en saneren van risicovolle locaties. Anderzijds willen provincie en de betrokken gemeenten locaties saneren waar sprake is van ruimtelijke of maatschappelijke dynamiek. Op deze locaties is een koppeling tussen de asbestbodemsanering, asbestdakenverwijdering en andere maatschappelijke thema’s mogelijk. Op deze wijze komt het tot een integrale aanpak.