nieuws

Enquête: 86 procent vindt verplichte tegenprestatie voor behoud bijstandsuitkering oké

Verplicht een tegenprestatie leveren voor een bijstandsuitkering. RTV Oost peilde de mening van Overijssel in een online enquête. En wat blijkt? Een zeer ruime meerderheid vindt de verplichte tegenprestatie een prima idee.
De enquête trok online de aandacht en werd meer dan negentienhonderd keer ingevuld. 86 procent van de deelnemers vindt het leveren van een verplichte tegenprestatie een prima idee. Slechts 12 procent vindt zo'n tegenprestatie maar niets. De rest (2 procent) heeft "geen mening".
De verplichte tegenprestatie houdt in dat bijstandsontvangers in ruil voor hun bijstandsuitkering een maatschappelijk nuttige activiteit moeten verrichten. Wat dat is, hoe lang en hoeveel uur zij dat moeten doen, bepaalt de gemeente. Wel mag de gemeente daarbij rekening houden met mantelzorg en vrijwilligerswerk. Alleenstaande ouders die volledige zorg hebben voor kinderen jonger dan vijf jaar hoeven geen tegenprestatie te leveren. Ook hebben bijstandsontvangers invloed op de tegenprestatie die zij moeten verlenen. De tegenprestatie mag de re-integratie niet in de weg staan en mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Als de bijstandsgerechtigde niet aan de verplichting voldoet, kan de uitkering worden gekort. (bron: college voor de rechten van de mens)
De deelnemers die de online enquête invulden zijn ook erg uitgesproken over de vraag: "Mag een bijstandsgerechtigde werk weigeren als hij dat werk absoluut niet leuk vindt?" Meer dan de helft van de deelnemers, 59 procent, vindt van niet. Een derde van de deelnemers is coulanter. Nog geen tien procent heeft "geen mening". 

Zelf in de bijstand

"Zou u zelf een tegenprestatie willen leveren als u in de bijstand zou zitten?" Op deze vraag zegt 86 procent "ja dat wil ik". 8 procent van de deelnemers wil geen tegenprestatie leveren. De rest heeft "geen mening".
Verschil van mening is er over het aantal uren dat bijstandstrekkers verplicht zouden moeten werken. 34 procent van de deelnemers vindt 8 tot 16 uur per week voldoende.
Bijna evenveel deelnemers (33 procent) vinden dat bijstandstrekkers 16 tot 24 uur werken per week moeten werken voor behoud van hun uitkering.
De optie "meer dan 24 uur per week" werd door 22 procent van de deelnemers aangevinkt. 11 procent van de deelnemers vindt "minder dan 8 uur per week" voldoende.

Waarom is tegenprestatie belangrijk?

Wij wilden ook weten waarom het leveren van een verplichte tegenprestatie belangrijk is. Deelnemers aan de enquête konden kiezen uit drie antwoordmogelijkheden.
De meeste deelnemers (39 procent) kozen voor de mogelijkheid: "Gratis geld bestaat niet, je moet werken voor een inkomen."
38 procent ging voor de optie: "Door te werken houd je dagritme, dat is goed als je weer een reguliere baan krijgt".
Met 23 procent scoorde de keuzemogelijkheid "Vanuit een saamhorigheidsgevoel, iedereen hoort zijn steentje bij te dragen" het laagst.
Bij de gemeente Kampen wordt niet gekort op de uitkering als een bijstandsgerechtigde weigert bepaalde werkzaamheden uit te voeren. De gemeente denkt dat daar geen stimulans van uitgaat. In Kampen vinden ze de term 'bijstandsgerechtigde' vervelend. Wethouder Gerrit Jan Veldhoen heeft het liever over werkzoekenden. Hij gaat ervan uit dat mensen die een bijstandsuitkering krijgen daar ook iets voor terug willen doen. Ook als ze daar door de gemeente niet toe worden verplicht.
Gemeenten mogen in meer of mindere mate hun eigen bijstandsbeleid bepalen De ene gemeente is streng en volgt exact de letter van de wet. Bij andere gemeenten krijgen bijstandsgerechtigden wat meer ruimte.
Uit de enquête blijkt dat mensen het liefst zien dat iedereen dezelfde behandeling krijg. Het bijstandsbeleid zou bij de Rijksoverheid moeten liggen (73 procent van de deelnemers koos deze optie).
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.