Scheidend raadslid Vedder: 'Wethouders Staphorst missen bestuurlijke antenne'

Het Staphorster raadslid Dik Vedder van de ChristenUnie heeft gisteravond bij zijn afscheid van de gemeenteraad forse kritiek geleverd op de wethouders: "Ze missen een bestuurlijke antenne en handelen daardoor alles juridisch af."

Dik Vedder (57) nam gisteravond afscheid van de gemeenteraad van Staphorst. Na ruim drie termijnen voor de ChristenUnie in de raad te hebben gezeten, stopt hij ermee. De laatste drie jaar was hij fractievoorzitter.

Het feit dat Staphorst veelvuldig in het nieuws komt met slepende dossiers op het gebied van ruimtelijke ordening komt volgens Vedder mede doordat twee van de drie wethouders van buiten de politiek komen. 

Boer met hamer de raadszaal in

Vedder wilde vorig jaar dat er een onafhankelijk extern onderzoek kwam naar de zeurende dossiers ruimtelijke ordening waarmee Staphorst negatieve publiciteit haalt. Eén zaak werd zelfs landelijk nieuws toen een boer met een hamer de raadzaal binnenstormde. Hij wilde met de hamer het college te lijf.

Vedder en de SGP wilden een onderzoek om uit te zoeken wat er in de afgelopen jaren op ruimtelijke ordeningsgebied allemaal mis ging. Het onderzoek kwam er niet. Zijn eigen fractie, behalve hijzelf, stemde tegen. Over zijn huidige collega’s van de ChristenUnie zegt Vedder: "We waren getrouwd, maar we vreeën niet." Hij noemde deze episode die vorig jaar rond deze tijd speelde een dieptepunt.

Koningsdrama

Wethouders dienen volgens Vedder bestuurlijke ervaring te hebben. Daarom was hij voorstander van de aanwijzing van toenmalig CU-raadslid Piet la Roi als wethouder. Zo stond het ook in het draaiboek. La Roi liep zelfs al stage in den lande. De manier waarop La Roi het drie jaar geleden werd gepasseerd, heeft volgens Vedder veel weg van een koningsdrama. Rouveen verkoos als CU-bolwerk voor haar eigen inwoner Bart Jaspers Faijer als wethouders.

Jaspers Faijer had geen politieke ervaring en was niet de geschiktste kandidaat, volgens Vedder. "Wethouders die onvoldoende ervaring hebben, lossen alles met de wet in de hand op. Juridisch hebben ze gelijk, maar zo werkt het leven niet. Je kunt de wet houden én lastige burgers en bedrijven goed tegemoet treden, maar dat vergt ervaring en een goede bestuurlijke antenne.  Dat we nu zoveel problemen hebben, is dan ook mede de schuld van het college dat zich te stug opstelt en die antenne mist. Twee wethouders, ook CDA-wethouder Bert Krale, komen van buiten de politiek en dan wordt het lastig."

Moeizame verhouding met provincie

Vedder maakt zich ook zorgen om de moeizame verhouding met de provincie. "Bij het dossier van de plaatselijke afvalverwerker Albert Talen, die al jaren ruzie heeft met de gemeente over een grondruil, staat de gemeente loodrecht tegenover de provincie. Het zou mij niet verbazen dat de starre opstelling van Overijssel in de richting van onze gemeente met betrekking tot de plaatsing van vier extra windmolens hier een gevolg van is."

"Het is bekend dat de provincie Staphorst scherp in de gaten houdt als het gaat om de lastige dossiers ruimtelijke ordening en de daarbij behorende juridische procedures. Tel hierbij op het grote verloop onder het personeel, het vele inhuren van externe krachten en de hierbij behorende kosten, en de gedachte zou zo maar kunnen ontstaan op het provinciehuis dat het kleine Staphorst het niet zelfstandig kan."