Kampen maakt bezwaar tegen bouwstop parkeergarage na zieke bouwvakkers

Kampen dient bezwaar in tegen de opgelegde bouwstop van de parkeergarage bij de Buitenhaven. De arbeidsinspectie - formeel de inspectie SZW - legde de werkzaamheden stil, nadat bouwvakkers ziek waren geworden tijdens het heien op het terrein waar vroeger een gasfabriek stond. Volgens de gemeente is de eis ten onrechte opgelegd.

De inspectie ziet een verband tussen verontreinigende stoffen in de bodem en het ziek worden van de bouwvakkers. Er zou in de ontwerpfase onvoldoende zijn onderzocht welke invloed de verontreinigende stoffen in de bodem hebben op de werkzaamheden.


Toen de bouwstop begin dit jaar werd opgelegd, was het heien al gestopt vanwege te hoge trillingswaarden richting omliggende huizen.

Onderbouwing

Het college van Kampen vindt niet dat wetten rondom arbeidsomstandigheden zijn overtreden. "Bovendien is het niet of nauwelijks onderbouwd. Dat geldt ook voor de vele als feit gepresenteerde veronderstellingen en aannames, onder meer als het gaat om het vrijkomen van stoffen, de blootstelling van medewerkers aan die stoffen en het causale verband met de gestelde ziekte van medewerkers", laat de gemeente weten.

Met het indienen van het bezwaar wil het college helderheid verkrijgen over wat er precies is gebeurd. Ook wil de gemeente weten wat haar verplichting is als opdrachtgever en de grote financiële risico’s voor de gemeente beperken.

Bouwstop
Het maken van een bezwaar betekent niet dat de gemeente en de aannemer de eis niet uitvoeren. Voor de zomervakantie wordt de bouw niet opnieuw opgestart.

Voordat de bouw weer begint, wordt eerst een bewonersavond gehouden. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Deel dit artikel: