nieuws

College heeft voorstel Verbindingsweg Borne klaar

Voorstel van college Borne
Voorstel van college Borne
Een deels verdiepte weg bij 't Oldhof, geen ontsluiting van bedrijventerrein Molenkamp bij de Hanzestraat en ook geen rotonde daar. De gemeente Borne heeft een besluit genomen over het voorlopig tracé voor de Verbindingsweg. De gemeente denkt voor bewoners en bedrijven een goed tracé te hebben gevonden.
Op dit moment is het een weg met vijf gelijkvloerse kruisingen. De visie zoals nu is bepaald moet de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in het dorp verbeteren. 
Ter hoogte van woongebied 't Oldhof is gekozen voor het zoveel mogelijk aan het zicht onttrekken van het tracé, onder meer door een deel verdiept aan te leggen. Bij bedrijventerrein Molenkamp blijft de situatie zoals het nu is, met afsluiting van de spoorwegovergang in de Oonksweg.
Door het bedrijventerrein niet te ontsluiten op de Verbindingsweg is het college afgeweken van het voorstel van het projectteam. Het college denkt zo tegemoet te komen aan de wensen van zowel bewoners als ondernemers.
De kans op verkeersopstoppingen neemt af, sluipverkeer wordt voorkomen en alleen bestemmingsverkeer zal gebruik maken van de wegen op het bedrijventerrein. 
Ook is een rotonde voor die ontsluiting dus niet nodig, wat geld bespaard. Dat geldt ook voor kosten voor het aanpassen van de Hanzestraat en het aankopen van grond. Dat geld kan op andere delen van het tracé weer worden gebruikt.
De gemeenteraad neemt waarschijnlijk in oktober een besluit over het voorstel. Daarna wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.