nieuws

Gemeente Zwolle kan instemmen met versterking van aantal dijken in de stad

Dijkverhoging bij Holtenbroek
Dijkverhoging bij Holtenbroek
De gemeente Zwolle kan instemmen met de versterking van een aantal dijken in de stad. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorkeursalternatief opgesteld. Dit is nodig om de veiligheid van inwoners bij hoog water te garanderen.Â
De stadsdijken langs het Zwolle-IJsselkanaal en langs het Zwarte Water voldoen niet meer aan de veiligheidsnormen voor waterveiligheid. Belangrijke voorwaarde bij de uitwerking van de plannen voor dijkversterking zijn voor het college de belangen van omwonenden en ondernemers.
Aanpassingen aan de dijken moeten volgens het college in goed overleg plaatsvinden. Het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta buigt zich nu over de dijkaanpassing. In de huidige planning kan in 2020 gestart worden met de uitvoering.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.