Onderwatercamera van waterschap toont terugkeer zeeforel in de Vecht aan

Met de plaatsing van een onderwatercamera in de Vecht heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta aangetoond dat de zeeforel de rivier tussen Zwolle en Dalfsen optrekt.

Dat is een enorm succes, want Sportvisserij Oost-Nederland doet samen met de waterschappen de laatste jaren haar best om rivieren en beken in Drenthe en Overijssel weer geschikt te maken voor trekvissen.

Stuwen maakten optrekken voor vis onmogelijk

De zeeforel is een voorbeeld van een vis die vanuit zee het binnenwater op zwemt daar te kunnen paaien. Door de plaatsing van stuwen in de vorige eeuw was dat voor een vis als de zeeforel zo goed als onmogelijk gemaakt, met als gevolg dat de zeeforel niet meer voorkwam in Oost-Nederland. Na het realiseren van vispassages bij stuwen is het optrekken van de rivier en beken voor de vis weer mogelijk gemaakt.

Een onderwatercamera in de vispassage naast de stuw Vechterweerd tussen Zwolle en Dalfsen heeft nu gefilmd dat er inderdaad zeeforellen de Vecht op zwemmen. De zeeforellen komen waarschijnlijk via de IJssel uit het IJsselmeer en de Waddenzee. Maar ook is het mogelijk dat de zeeforellen op komen zwemmen via de Drentse beken, die in verbinding staan met het Lauwersmeer. Daar is twee jaar geleden en ook vorig jaar jonge zeeforel uitgezet, juiste met het doel om de terugkeer van deze zeldzame vissoort te bevorderen.

 

Online platform Visspotter      

De beelden van optrekkende zeeforellen zijn te zien op het online platform Visspotter. Waterschap Drents Overijsselse Delta is één van de eerste waterschappen die dit gebruikt om de werking van vispassages te onderzoeken. Zo wordt inzichtelijk hoeveel en welke vissen door de passages zwemmen en of de passages in de praktijk werken zoals het in theorie is bedacht.

De onderwatercamera’s reageren op beweging. Zodra een vis door de passage zwemt, maakt de camera een opname en slaat deze op. Zo worden alle vissen geregistreerd die er doorheen zwemmen. 

Ook onderwatercamera bij gemaal Stroink in Vollenhove
Visspotter is opgezet door Design & consultancybedrijf Arcadis samen met waterschap Aa en Maas uit Den Bosch. Afgelopen voorjaar startten de eerste onderzoeken. Naast waterschap Aa en Maas zijn de waterschappen Drents Overijsselse Delta en De Dommel de eersten die met Visspotter werken. In het gebied van WDODelta gebeurt dit voor de vispassages bij gemaal Stroink in Vollenhove en bij stuw Vechterweerd tussen Zwolle en Dalfsen.

Meer over dit onderwerp:
Vecht Nieuws
Deel dit artikel: