Hengelo stopt voorlopig met plaatsen ondergrondse containers na uitspraak Raad van State

De gemeente Hengelo stopt voorlopig met de inzameling van grijze minicontainers en de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers. Onlangs tikte de Raad van State de gemeente op de vingers over de manier waarop de gemeente inwoners inspraak geeft op de plaatsing van ondergrondse containers.

Een inwoner van Hengelo was naar de Raad van State gestapt, omdat hij het niet eens was met de plaatsing van een ondergrondse afvalcontainer. De Raad van State oordeelde dat de man geen bezwaar kon maken: simpelweg omdat er geen concreet plan was waar de man bezwaar tegen kón maken.

De Raad van State oordeelde dat de gemeente aan de slag moest om een goed plan af te leveren, een plan waarin de locaties van alle ondergrondse containers concreet zijn vastgelegd. Veel inwoners zijn niet blij met een afvalcontainer voor hun deur of vinden juist weer dat ze te ver moeten lopen met afvalzakken.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo neemt eind augustus een ontwerpbesluit. In dit besluit staan uitgangspunten waaraan moet worden voldaan bij het plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer. Bij het besluit zit een kaart waarop de plekken staan waar deze containers komen, het zogenoemde plaatsingsplan.

Het plaatsingsplan wordt vanaf 6 september zes weken ter inzage gelegd. Inwoners kunnen een zienswijze indienen op het ontwerp en de plaats van de ondergrondse containers. Zienswijzen indienen kan volgens de gemeente ten aanzien van alle locaties: zowel dus de locaties waar al containers zijn geplaatst als de locaties waar alleen nog maar een container is gepland.

Na de zes weken inzagetermijn komt het gemeentebestuur met een reactie en het definitieve plaatsingsplan. De gemeente begint dan ook met het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers op plekken waar geen zienswijzen tegen zijn ingediend.

En de grijze container?

In sommige wijken is de grijze minicontainer al ingenomen. In die wijken, die al over zijn gegaan op de nieuwe manier van inzamelen, verandert er vooralsnog niets. Wel kunnen ook op de locaties in de wijken, die al over zijn op ondergrondse restafvalcontainers, straks zienswijzen worden ingediend op het ontwerpbesluit.

In wijken waar de grijze minicontainer nog niet is ingenomen blijft alles nog even zoals het is. De inname van de grijze container wordt uitgesteld totdat het ontwerpbesluit genomen is. Bewoners die al een brief hebben ontvangen met een aankondiging, krijgen daarover een nieuwe brief.

Meer over dit onderwerp:
Regio Hengelo Nieuws
Deel dit artikel: