nieuws

"Uitspraak is tik op de vingers die provinciebestuur Overijssel nodig had"

Een tik op de vingers van het provinciebestuur die nodig was. Zo noemt de Vogelbescherming Nederland de uitspraak van de Raad van State, die vindt dat de provincie alsnog onderzoek moet doen naar de gevolgen van het afschieten van ganzen in Overijsselse natuurgebieden. De provincie krijgt zes maanden de tijd om dat onderzoek te doen.
De Vogelbescherming, die de zaak aan heeft gespannen, is blij met de uitspraak. "De kwaliteit van het onderzoek naar de gevolgen van de jacht was absoluut onvoldoende", zegt Lars Soerink van de Vogelbescherming. "Het voorkomen van schade door ganzen is niet volgens de regels aangepakt." Volgens Soerink neemt de provincie de natuurbescherming niet serieus in deze kwestie.
Overijssel moet dus alsnog onderzoek gaan doen naar de gevolgen van afschot van ganzen. "Het lijkt mij heel verstandig dat de provincie met ons om tafel gaat zitten. Dat is altijd beter dan als tegenstanders tegenover elkaar te staan. Op het moment dat de provincie met natuurorganisaties om tafel wil, zal er ook over niet-dodelijke alternatieven voor beheer gesproken moeten worden."

Zorgvuldigheid

Ook Bart de Haan van Natuurmonumenten, beheerder van Overijsselse natuurgebieden, is blij met de uitspraak. "Niemand is tegen zorgvuldigheid. We vonden het al een gewaagd voorstel om in Natura 2000-gebieden te gaan schieten. De provincie is nu dus op de vingers getikt, we zijn blij dat de provincie wordt geacht om haar huiswerk goed te doen."
De Haan is het met Soerink eens dat de provincie in gesprek moet gaan met de natuurorganisaties. "De provincie heeft ons nodig om het huiswerk goed te doen."

Reactie Provincie Overijssel

Na bestudering van de uitspraak concludeert provincie Overijssel dat bestrijding van schade door ganzen op landbouwpercelen in Overijssel mogelijk blijft. "In het overgrote deel van de provincie kunnen met de ontheffing op grond van de Flora en Faunawet ganzen worden verjaagd van schadegevoelige percelen."
"Overijssel moet nu wel nader onderzoek doen naar het afschot van ganzen in en rond enkele Natura2000 gebieden in Overijssel. Het betreft Engbertsdijksvenen, Zwarte Meer, Ketelmeer&Vossemeer, Weeribben Wieden, Uiterwaarden IJssel en Zwarte Water en Vecht."
"Voor de laatste twee gebieden geldt dat gekeken moet worden naar de gevolgen van schadebestrijding voor de instandhouding van de kolgans gedurende de winterperiode. Voor de andere Natura2000 gebieden geldt dat de schadebestrijding zoals die tot nog toe plaats vond kan blijven bestaan, maar voor het vergunnen van nieuwe locaties voor schadebestrijding is nader onderzoek noodzakelijk."
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.