nieuws

Hof van Twente voorop in asbestsanering met Masterplan

De gemeente Hof van Twente moet in 2024 'asbestarm' zijn. Dat staat in het Masterplan Asbest dat het college aan de raad gaat voorleggen.
Grote hoeveelheden asbestmateriaal is in de gemeente Hof van Twente, meer dan in de rest van Nederland, in het milieu terechtgekomen. Daarnaast is het kankerverwekkende asbest een veelgebruikt materiaal voor daken.

Sanering tot nu stroef en traag

Sinds 2001 is er een grote saneringsoperatie gestart. Maar dat heeft tot nu toe te weinig resultaat opgeleverd. Door veel verschillende (subsidie)regelingen en instanties verloopt de sanering stroef en traag.
Het college stelt in het Masterplan een integrale aanpak voor. Asbestdaken en bodemverontreiniging gaat nu in één keer aangepakt worden. En als het even kan in combinatie met nieuwe en aanvullende regelingen op bijvoorbeeld het gebied van milieubesparing of zonnepanelen.
Ook wil de gemeente eigenaren van asbesthoudende daken en grond proactief benaderen. De gemeente gaat eigenaren helpen met subsidies en kennis. Maar ook van de burger wordt een financiële bijdrage verwacht.

200 miljoen euro

Om de hele gemeente in 2014 asbestarm te maken, is 200 miljoen euro nodig. Met behulp van provincie, Rijk, bedrijven, woningcorporaties en de gemeente zelf is tot nu toe ruim 100 miljoen euro beschikbaar. De gemeente Hof van Twente draagt tot 2024 ruim acht miljoen euro bij.
De gemeente voelt een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de asbestproblematiek en heeft door de geschiedenis een heleboel kennis verzameld op het gebied van bodemsanering en gezondheid. Daarom wil ze een kenniscentrum optuigen om ervaringen en kennis te delen met andere gemeenten.

Eternit

In de Goorse wijk 't Gijmink is al begonnen met een grootscheepse asbestsanering. In Goor is sprake van ernstige asbestvervuiling. Dit komt mede door asbestverwerker Eternit die vorige eeuw asbest verwerkte voor daken en verharding van erven en wegen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.