nieuws

Jeugdbescherming Overijssel verbetert werkwijze na kritiek

Jeugdbescherming Overijssel
Jeugdbescherming Overijssel
Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) gaat aan de slag om haar werkwijze te verbeteren. Dat schrijft interim-bestuurder Hennie Kenkhuis van JbOV in een brief aan de gemeenten in Overijssel.
In april constateerde het Keurmerkinstituut - een toezichthouder op organisaties - problemen met de werkwijze bij JbOV. Bij een herkeuring in juli waren de problemen niet opgelost en kwam het keurmerk van JbOV op het spel te staan. Dat keurmerk is belangrijk, omdat gemeenten alleen zaken mogen doen met goedgekeurde instellingen.

Tijdelijk certificaat

Het Keurmerkinstituut hield wel vertrouwen in JbOV. Om die reden kreeg JbOV een zogenoemd overbruggingscertificaat dat geldig is tot november. Met dat tijdelijke certificaat kan JbOV gewoon haar werk blijven doen. De veiligheid van de ongeveer tweeduizend kinderen over wie JbOV de zorg heeft, zou niet in het geding zijn geweest.
Het Keurmerkinstituut vindt dat er op individueel niveau professioneel wordt gewerkt, maar dat de gezamenlijke prestaties "onvoldoende toetsbaar zijn en onvoldoende gericht zijn op verbetering". Verder constateerde het Keurmerkinstituut dat er geen goed overzicht is van incidenten, klachten en calamiteiten. Zo'n overzicht is belangrijk, omdat een organisatie als JbOV daar lering uit kan trekken.

Calamiteiten en incidenten

Het Keurmerkinstituut zag dat er bij calamiteiten wel volgens de regels werd gewerkt. Alle calamiteiten werden gemeld bij de Inspectie. Bij incidenten schoot de werkwijze van JbOV tekort. Incidenten werden weliswaar goed afgehandeld, maar de registratie ervan bleef beperkt tot het dossier van de jongere die het betrof. "Daardoor was er weinig basis voor een integrale analyse", schrijft Kenkhuis in de brief.
Bij JbOV verstaan ze onder calamiteiten situaties waarbij een kind komt te overlijden of waarbij sprake is van seksueel misbruik. Bij incidenten gaat het over jongeren die zijn weggelopen uit een gesloten instelling of over jongeren die zichzelf of anderen iets hebben aangedaan.

Verbeterprogramma

JbOV maakt tot zeker medio oktober werk van de kritiek van het Keurmerkinstituut. Dan wordt de organisatie opnieuw onder de loep genomen. Er is verbeterprogramma opgesteld wat er onder meer voor moet zorgen dat alle jeugdbeschermers nadrukkelijker werken volgens de vaste methodiek waarbij het oordeel van gedragswetenschappers een grotere rol krijgt.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.