nieuws

‘Luchtruim niet geschikt voor uitbreiding Lelystad Airport'

Lelystad Airport
Lelystad Airport
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft in 2009 een negatief advies gegeven over Lelystad Airport en wees toen al op de problemen van deze locatie. Het beschikbare luchtruim is volgens LVNL te klein om luchtverkeer van en naar Lelystad in de toekomst onbelemmerd, punctueel en betrouwbaar af te kunnen handelen. Dat blijkt uit een rapport dat Zembla in handen heeft, en dat niet eerder openbaar gemaakt is.Â
Het rapport heeft als datum 7 juli 2009. Het rapport is niet op internet te vinden, en staat ook niet op de website van de Alderstafel Lelystad, de opdrachtgever van het rapport. Daardoor is het rapport niet toegankelijk voor belanghebbenden zoals omwonenden. Zembla heeft het in handen gekregen door het op te vragen bij het secretariaat van de Alderstafel Lelystad.

'Niet wenselijk'

"Dit advies zegt duidelijk dat het niet wenselijk is om de optie van Lelystad verder te onderzoeken. Eigenlijk adviseert LVNL de regering: u moet Lelystad helemaal niet willen, u moet dit niet verder uitzoeken, want het heeft geen zin", zegt Alexander ter Kuile tegen Zembla.
Ter Kuile is voormalig secretaris-generaal van CANSO, de overkoepelende organisatie van alle luchtverkeersleidingsdiensten in de wereld, en tevens lid van de Werkgroep Luchtruim Overijssel.

Punctualiteit

Volgens het rapport kan vanwege een luchthaven in Lelystad de punctualiteit en de betrouwbaarheid van het Schipholverkeer afnemen, of de afhandeling van het Flevoland verkeer zal onvoldoende punctueel en betrouwbaar zijn. Verder waarschuwt de LVNL dat er, vanwege het beperkt beschikbare luchtruim, bij operationele verstoringen nauwelijks ruimte is, om opgelopen vertragingen in te halen.
Bovendien: om zoveel mogelijk vrij te blijven van de Schipholverkeersstromen zullen naderende en vertrekkende vluchten uit Lelystad lang op een lage hoogte moet opereren. “Laag vliegen is minder efficiënt dan hoog vliegen”. Tegen dat lang op lagere hoogte vliegen, is op dit moment veel verzet van bewoners uit onder meer Overijssel.

Vervolgstudies

Johan Weggeman, Secretaris van de Alderstafel Lelystad, zegt dat het rapport niet is gepubliceerd, omdat het rapport de aanleiding is geweest voor vervolgstudies die de gesignaleerde knelpunten hebben opgepakt en die tot nieuwe inzichten en stappen hebben geleid.
De conclusie van het LVNL rapport, dat indringende maatregelen nodig zijn en dat het luchtruim herzien moet worden, is meegenomen in alle adviezen van de Alderstafel en dit heeft geleid tot de Luchtruimvisie van het kabinet in 2014. Daarin staat dat het luchtruim heringedeeld zal gaan worden.
Zembla besteedt op 4 oktober 2017 om 21.15 uur op NPO2 meer aandacht aan het luchtvaartbeleid in Nederland en aan Lelystad Airport.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.