"Ik ben geen man of vrouw. En dat zou de politiek moeten accepteren."

De Provincie Overijssel organiseert vrijdag een regenboogsymposium. Hierbij vraagt de provincie onder andere aandacht voor het gender-neutraal communiceren binnen de overheid. En dat is voor mensen die worstelen met hun genderidentiteit een belangrijk moment.Â

Geen man of vrouw

Vick Henriquez voelt zich geen man of vrouw. "Ik ben een beetje tussenin. En het kan per dag verschillen." Vick vindt het belangrijk dat de politiek hierover spreekt. "Ook al gaat het over zoiets basaal als een toiletbordje; het is voor mij dagelijkse werkelijkheid dat mensen mij raar aankijken wanneer ik naar het toilet ga."

"Soms geven ze zelfs commentaar. 'He, jij hoort hier niet,' zeggen ze dan. En dan ontstaat er soms een discussie. Terwijl ik alleen maar moet plassen." Wanneer gevraagd wordt welk geslacht Vick heeft, gaat Vick daar niet op in. "Dat gaat niemand wat aan." 

Transgender

Ook Heleen Rompelman vindt dat het onderwerp door de politiek besproken moet worden. Het is al 26 jaar geleden dat zij de operatie onderging waarbij ze van man naar vrouw is gegaan. "Mensen snappen het misschien niet en dat hoeft ook niet. Maar dat onbegrip kan gevaarlijke situaties opleveren. Ik ben echt belaagd en uitgejoeld door mensen in mijn omgeving. Alleen maar omdat ik niet in het juiste lichaam zat." 

Politiek

Statenlid Hans Nooter van de PvdA is blij met het symposium. "Wij hebben hier samen met D66 voor gepleit en wij denken dat het belangrijk is voor de algemene veiligheid dat er meer begrip ontstaat. Daarom vind ik het een taak van de provinciale politiek en gemeenten om het hierover te hebben."

Dames en heren of geachte aanwezigen

Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld doet het openingswoord bij dit symposium. Haar woordvoerder Menno Reemeijer schrijft al haar speeches en kan zijn teksten niet zomaar beginnen met 'Geachte aanwezigen'. "Hoe spijtig ook, omdat het politiek gevoelig ligt bij de christelijke partijen, schrijf ik toch vaak 'geachte dames en heren'. Ik wil zo min mogelijk mensen buiten sluiten." 

Symposium

Het symposium is in aanloop naar de Coming Out Day georganiseerd. Gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ervoor uitgenodigd. Het symposium is niet openbaar.