nieuws

'Elke gemeente moet een stresstest doen om wateroverlast het hoofd te bieden'

Het regent steeds vaker, harder ook. En dan krijg je overstromingen. Maar daar tegenover staan ook periodes met grote droogte. Om de waterhuishouding op een goede manier te regelen, presenteerde watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen op Prinsjesdag in Den Haag een nieuw deltaplan.
In het Deltaplan staat dat onder meer dat alle gemeenten uiterlijk in 2019 een stresstest uitvoeren samen met de provincies, de waterschappen en het rijk. Om te zien wat er gebeurt in situaties van extreme wateroverlast of droogte.
In Overijssel Vandaag legt watergraaf Kuks uit dat we zelf ook veel kunnen doen: "Betere afwateringen, nadenken bij de inrichting van steden, groene daken en de tuin water-bewuster inrichten zijn zomaar een paar voorbeelden van zaken die wij zelf kunnen doen."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.