nieuws

Watergraaf Kuks van Vechtstromen presenteert nieuw Deltaplan in Den Haag

Een nieuw Deltaplan moet op lokaal en regionaal niveau de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk beperken en het land weerbaar maken tegen natuurrampen.
Dat staat in een nieuw Deltaplan dat vandaag op Prinsjesdag in Den Haag is gepresenteerd door een landelijke stuurgroep onder voorzitterschap van watergraaf Stefan Kuks van Waterschap Vechtstromen.
Het klimaat wordt steeds extremer en dat vraagt om aanpassingen. Een van de actiepunten in het Deltaplan is een zogenoemde 'stresstest' die alle gemeenten uiterlijk in 2019 moeten uitvoeren in samenwerking met de provincies, de waterschappen en het rijk. Het onderzoek moet meer inzicht geven in de kwetsbaarheid voor weersextremen, om vervolgens de juiste maatregelen te nemen. "Dat is een noodzaak, want we krijgen meer last van piekbuien en langdurige droogte, waarschuwt Kuks. "Dat staat vast en daar moeten we mee leren omgaan."

Lopende projecten

Binnen waterschap Vechtstromen lopen al verschillende projecten die ervoor moeten zorgen dat onze beken, rivieren en onze waterketen (riool, zuivering) beter bestand zijn tegen extreme situaties, zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied.
Enkele voorbeelden zijn de aanleg van de waterbergingsgebieden het Woolde in Hengelo, het Kristalbad in Enschede en de aanleg van de nieuwe beek de Doorbraak bij Almelo en Wierden. Ook lopen er al diverse kennisprojecten zoals KlimaatActieve Stad, een programma van het waterschap met initiatieven en activiteiten om stedelijke gebieden klimaatbewust in te richten. 
Dat zijn niet alleen technische oplossingen maar houdt ook het vergroten van het bewustzijn in en het delen van kennis op het gebied van watermanagement met aannemers, architectenbureaus, gemeenten, adviesbureaus en inwoners.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.