nieuws

Grote crisisoefening; vandaag inspectie van de dijken langs de IJssel

Een leger van tweehonderd dijkwachten gaat vandaag in Overijssel de dijken tussen Deventer en het Ketelmeer controleren. De test van de 100 kilometer dijk is onderdeel van de grootste crisisoefening sinds het hoogwater in 1995. Na de nijpende situatie van 1995 is er veel verbeterd en deze week wordt gecontroleerd of er adequaat kan worden opgetreden bij een nieuwe crisis met hoogwater.Â
De oefening draagt de naam Deining en Doorbraak. Vijf waterschappen, drie veiligheidsregio's, Rijkswaterstaat Oost Nederland en het leger doen mee aan de oefening. In totaal wordt in Nederland vandaag 1.147 kilometer rivierdijk gecontroleerd. Daarvoor zijn landelijk duizend mensen op de been.

Kampen

Waterschap Drents Overijsselse Delta zet naast de tweehonderd dijkwachten nog eens tweehonderd vrijwilligers van de Hoogwaterbrigade Kampen in om de mobiele waterkering Kampen-Midden op te bouwen. Het is de waterkering die de historische binnenstad van Kampen moet beschermen tegen het water. Daar en op andere locaties wordt met groot materieel geoefend. 
Vandaag zijn er dus mensen met zandzakken en ander waterkerend materiaal in de weer, maar de oefening gaat deze week nog verder. De waterschappen en de veiligheidsregio's werken naar een climax toe met de oefening. Vrijdag wordt gekeken hoe er op een fictieve hoogwatergolf wordt gereageerd.

Zwakke plekken blootleggen

De oefening Deining en Doorbraak is bedoeld om zwakke punten in de waterverdediging bloot te leggen. Afgelopen januari heeft de overheid in verband met de veranderende klimaatomstandigheden de eisen voor de dijken en keringen verzwaard. Waterschap Drents Overijsselse Delta verwacht dat er ook in Overijssel aanpassingen moeten komen om de bescherming tegen het water optimaal te houden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.