nieuws

'Meer externe deskundigheid nodig bij invoering complexe systemen'

Glasvezelkabels
Glasvezelkabels
De provincie Overijssel, de gemeente Kampen en de gemeente Zwolle hebben een onderzoek laten instellen naar de oorzaken van de problemen die vorig jaar zijn opgetreden in hun nieuwe, gezamenlijke computersystemen. Uit het onderzoek is gebleken dat in de toekomst meer externe deskundigheid nodig is bij de invoering van dergelijke complexe systemen.
Kampen, Zwolle en de provincie werken sinds 2013 intensief samen op het gebied van inkoop, personeels- en salarisadministratie en informatie- en communicatietechnologie (ict). Daarvoor is een aparte organisatie opgericht – het Shared Service Centre (SSC/ONS). Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de drie partijen.

Systemen vervangen

Eén van de belangrijke doelstellingen van deze samenwerking was om de computersystemen gezamenlijk te beheren. Daarom werd in 2014 besloten de basisstructuur van alle ict-systemen te vervangen door één nieuw systeem voor rekencapaciteit (servers) en de opslag van data. Begin 2016 werd dit systeem ingevoerd.

Al snel daarna trad een groot aantal storingen op. Medewerkers van de drie organisaties konden bijvoorbeeld regelmatig niet inloggen, waardoor de dienstverlening aan de inwoners niet voor honderd procent gegarandeerd kon worden. Inmiddels zijn de problemen opgelost.

Het onderzoek maakt onder andere duidelijk dat de complexiteit van het project is onderschat en de risico’s onvoldoende in beeld waren. Na de verstoringen in 2016 is de aansturing van het project versterkt en is waar nodig externe hulp ingeroepen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.