nieuws

Provincie en gemeenten krijgen steun Tweede Kamer bij strijd om vlieghoogte Lelystad Airport

Provincie Overijssel en gemeenten in de provincie krijgen steun van de Tweede Kamer in hun oproep om snel een plan van aanpak te maken voor de herindeling van het Nederlandse luchtruim. Die herindeling moet leiden tot hogere vliegroutes van en naar Lelystad Airport en vermindering van overlast en milieuschade.
In een brief aan de Tweede Kamer hebben de Overijsselse overheden vorige week gevraagd snel met een plan van aanpak te komen. Die brief leidde tot moties van onder meer ChristenUnie, D66, CDA en VVD die gisteren brede steun kregen in de kamer. In de huidige situatie kan het luchtruim pas in 2023 opnieuw worden ingedeeld.
Ook de oproep uit de regio om kruisend vliegverkeer zoveel mogelijk te voorkomen krijgt steun van de Tweede Kamer. Bij kruisend verkeer wordt rond Zwolle lager dan zesduizend voet gevlogen, een hoogte van nog geen twee kilometer.
In april werd met staatssecretaris Dijksma afgesproken dat kruisend verkeer slechts bij hoge uitzondering gebeurt. Tijdens informatiebijeenkomsten vorige maand werd kruisend verkeer als een reguliere situatie gepresenteerd door de LVNL, de vereniging luchtverkeersleiders. Dat leidt tot meer overlast. 
De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris ook opgeroepen om de hinder te monitoren en samen met regionale bestuurders, bewoners en ondernemers te werken aan het optimaliseren van de vliegroutes.

Vliegveld Teuge

Ook over vliegveld Teuge werd een motie aangenomen. Het vliegveld in de buurt van Deventer wordt belemmerd door de beoogde vertrekroutes. De Kamer wil dat de regering, in overleg met het vliegveld, Teuge gaat ondersteunen. Dat kan zijn door nieuwe faciliteiten toe te voegen, maar ook door bestaande faciliteiten over te hevelen.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.