Sluitende begroting Hof van Twente, toch zorgen om zorg

Het college van B&W van de gemeente Hof van Twente gaat, evenals voorgaande jaren, voor 2018 een sluitende programmabegroting aanbieden aan de gemeenteraad. Toch zijn er voor de toekomst zorgen, met name over de stijgende zorgkosten.

Het college wil in het komende jaar onder meer geld uittrekken voor asbestsanering, het Deldense sportpark De Mors, een kunstgrasveld voor voetbalvereniging Diepenheim en de te vormen kindcentra in Delden en Markelo. Dat gaat ten koste van de explosief groeiende wijkvoorziening 't Doesgoor dat fors meer geld nodig heeft maar dat is niet gereserveerd.

Jaarlijks tekorten

Financieel wethouder Scholten is tevreden met de sluitende begroting maar uit daarnaast grote zorgen over de stijgende kosten van de jeugdzorg en de huishoudelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld in de jeugdzorg hebben we jaarlijks tekorten van ongeveer 8 ton die met de dalende inkomsten op dat gebied in de toekomst alleen maar op zullen lopen. Dat geldt ook voor huishoudelijke hulpmiddelen." Daar wordt voor het komende jaar dan ook fiks op gekort. "We proberen in eerste instantie met efficiënter werken kosten te besparen maar we kunnen niet voorkomen dat burgers ook die pijn zullen voelen" aldus Scholten.

Lobby in Den Haag

De wethouder legt de bal daarbij ook nadrukkelijk bij het nieuwe kabinet. "We moeten met alle gemeenten echt een lobby blijven voeren in Den Haag om meer financiële steun te krijgen. Na de zorgtransitie zijn de inkomsten voor de gemeenten alleen maar gedaald." Sinds enkele jaren zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorgkosten die door overheid gedekt moeten worden zoals jeugdzorg en de WMO.

Lastenverlichting

Het college meldt daarentegen wel dat de burgers in de Hof van Twente minder gemeentelijke belastingen zijn gaan betalen. Mede door de aanpak van het rioolsysteem en de invoering van Diftar betalen de inwoners nu gemiddeld 6% minder dan een aantal jaren geleden. De gemeenteraad praat op maandag 6 november over de nieuwe programmabegroting en zal op woensdag 8 november een besluit nemen over het voorstel. 

Deel dit artikel: