Port of Zwolle is twee jaar na begin een succes

Twee jaar na de oprichting van 'Port of Zwolle' lijkt het initiatief van de gemeenten Kampen, Meppel en Zwolle succesvol te zijn. Inmiddels zijn in Meppel en in Zwolle twee grote nieuwe bedrijven bezig zich te vestigen, omdat ze producten op die manier makkelijker kunnen transporteren.

In Meppel wil Friesland Campina haar melkproducten meer via containers gaan vervoeren en daarom was het noodzakelijk in een havengebied te vestigen. In Zwolle treft een grote windmolenfabrikant voorbereidingen voor de verhuizing naar deze regio. 

Succes

Met de komst van deze twee grote bedrijven begint het initiatief 'Port of Zwolle' z'n vruchten af te werpen", zegt Marco Swenne, een van de directeuren van 'Port of Zwolle'.

Het gaat in de basis om een samenwerking tussen de gemeente Zwolle, Meppel en Kampen met als doel het vergroten van de regionale economie en daarmee van de werkgelegenheid in het gebied. Want samen staan de gemeenten sterker in hun gesprekken met bijvoorbeeld de haven van Rotterdam.

'Port of Zwolle' is vanuit Rotterdam bezien, feitelijk de toegangsweg naar het oosten van het land. 

Containeroverslag

Daarin speelt containeroverslagbedrijf MCS in Meppel een belangrijke rol. Jaarlijks worden hier in Meppel zo'n dertigduizend containers overgeladen. Die containers zijn afkomstig uit Rotterdam en moeten via MCS verder het land in worden gebracht. Dat laatste gebeurt met vrachtwagens. Maar de containerschepen die lossen bij MCS, nemen ook weer containers mee terug naar Rotterdam.

De verwachting is dat 'Port of Zwolle' nog meer grotere bedrijven naar deze regio zal trekken.

Deel dit artikel: